Luontoon.fi etusivulle
Metsähallitus

Siikalahden luonto 

Siikalahden luonnonsuojelualueen tunnusParikkalassa Suomen kaakkoisrajan tuntumassa sijaitsevalla Siikalahdella on runsas ja monilajinen pesimä- ja muuttolinnusto. Eliömaantieteellisesti Siikalahti kuuluu Laatokan-Karjalan lehtovyöhykkeeseen. Linnuntietä Parikkalasta on vain 35 km Laatokalle. Siikalahdella on pituutta yli 5 km ja rantaviivaa on yli 16 km. Vettä on syvimmilläänkin vain alle metri.

Katso alueen tuoreimmat lintuhavainnot (www.tiira.fi). Palvelun tarjoaa Metsähallituksen Luontoon.fi-verkkopalvelu. Sivu on tuotettu BirdLife Suomen Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.

Siikalahdella pesii kesäisin pari tuhatta lintuparia. Pesiviä lintulajeja alueella tavataan 70. Kevätmuutto huipentuu toukokuun aikana, jolloin maisemaa värittävät myös sudenkorennot. Loppukesällä kosteikolle kokoontuu sulkasatoisia ja syysmuuttoon valmistautuvia vesilintuja.

Toukokuussa imekät ja sinivuokot ovat parhaimmillaan. Kuva: Anne PyykönenLintuvesille on tyypillistä kasvillisuuden vyöhykkeisyys. Siikalahden kasvillisuus koostuu maalta avoveteen päin mentäessä metsistä, rantalehdoista, erilaisista rantaniityistä, saraikoista, korteikoista, ruoikosta ja avovedessä kelluslehtisistä sekä uposkasveista. Kullakin vyöhykkeellä on omat valtalajinsa. Kasvillisuuden kirjo selittää, miksi niin monet lintulajit ovat kotiutuneet Siikalahdelle.

Viimeisin päivitys 3.6.2011
Metsähallitus, PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa, Vaihde 0205 64 100