Voimaantumista ja yhteisöllisyyttä

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat nykyisin sekä kaupunki- että syrjäseutujen haasteita. Luontoympäristöllä on todettu olevan ominaisuuksia, jotka saavat ihmisen voimaan paremmin myös sosiaalisesti. Luonnonläheisyyden, luonnossa oleskelun ja toimimisen on todettu saavan ihmiset ajattelemaan myönteisemmin muista ihmisistä – ja myös itsestään!

Kuva: Kati Vähäsarja

Yksinolonkin on todettu tuntuvan mukavammalta luonnossa kuin kaupunkiympäristössä. Luonto vahvistaa tunnetta monitahoisesti: tunne ryhmään, paikkaan ja suurempaan kokonaisuuteen kuulumisesta voi vahvistua. Kirjoittamaton "nuotiolla istumisen sääntö" on, että tulen ääressä on hyväksyttyä olla yhdessä hiljaa. Hiljaisemmankin on näin helpompi löytää paikkansa ryhmässä.

Luonto apuna nuorisotyössä

Luontoa hyödynnetään erityisesti nuorisotyössä seikkailukasvatuksen keinoin: nuoret innostetaan liikkeelle luontoon löytämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Voimaantumisen tunne vahvistaa itsetuntoa ja uskoa omaan osaamiseen. Arkirooleista irtaantuminen luonnon keskellä helpottaa yhteisöllisyyden tunteen syntymistä.

Näin luonto vaikuttaa vuorovaikutukseen

  • Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin.  
  • Vuorovaikutus eri ikäryhmien välillä helpottuu.  
  • Pystyvyyden ja voimaantumisen tunne vahvistuu.  
  • Tunne ryhmään tai ympäristöön kuuluvuudesta vahvistuu.

Tule mukaan

Kansallispuistot ja muut retkikohteet tarjoavat upeita vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ympäri Suomen.