Luonto auttaa palautumaan stressistä 

Kauniit luonnonmaisemat, äänet ja tuoksut auttavat päästämään irti keskittymistä vaativista tehtävistä. Luonto auttaa elimistöä palautumaan stressistä ja aivoja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuva: Kati Vähäsarja

Nopeatempoinen tietotulva ja elämäntyyli, jossa suuri osa vuorokaudesta kuluu näyttöpäätteen ja muiden sähköisten laitteiden parissa, asettavat vaatimuksia aivojen toimintakyvylle. Jatkuvaa huomiokykyä vaativat tehtävät altistavat stressille ja uupumukselle. Luovuus ja keskittymiskyky heikentyvät, jos aivot eivät saa välillä mahdollisuutta palautua rasituksesta.

Stressi on yhteydessä elimistön tulehdustilaan ja kroonisiin sairauksiin, joten kunnollinen stressistä elpyminen on terveyden kannalta tärkeä asia. Mieli elpyy tutkitusti parhaiten paikassa, jossa kielteiset ajatukset unohtuvat ja joka saa mielen lumoutumaan. Kauniit luontokohteet nimetään useimmiten tällaisiksi elvyttäviksi mielipaikoiksi.

Lue lisää

Näin luonto elvyttää kehoa

 • Verenpaine alenee.
 • Syke alenee.  
 • Stressihormoni kortisolin pitoisuus alenee.  
 • Fyysinen oireilu, kuten päänsärky, lievittyy.  
 • Lihasjännitys alenee.  
 • Koettu terveys ja hyvinvointi kohenevat. 

Näin luonto elvyttää mieltä   

 • Mieliala kohenee.
 • Kielteiset tunteet, kuten viha, turhautuminen ja ahdistus, vähenevät.
 • Itsetunto kohenee.
 • Ongelmanratkaisu- ja keskittymiskyky kohenevat.
 • Koettu psyykkinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranevat.