Suomen eteläisimmät tunturikoivikot

Pyhä-Luoston kansallispuistossa sijaitsevat Suomen eteläisimmät tunturikoivikot. Hieskoivun alalaji, tunturikoivu, kasvaa tuntureilla ja pohjoisessa siellä missä havupuut eivät pärjää. Ankarissa olosuhteissa pärjäämistä auttavat muun muassa hyvä pakkaskestävyys ja vesomiskyky, katkeroaineisiin perustuva puolustuskyky kasvinsyöjiä vastaan ja kyky yhteyttää kuoren lehtivihreän avulla. Sieltä missä tunturikoivukaan ei pärjää, alkaa tunturipaljakka.

Maaperästä ja ilmastosta riippuen tunturikoivikkojen kasvillisuus vaihtelee kuivasta ja karusta aina reheviin tunturikoivulehtoihin. Eteläisissä, pääosin kuivissa ja kuivahkoissa tunturikoivikoissa kasvaa tavallisia varpuja eli variksenmarjaa, mustikkaa ja puolukkaa sekä jäkäliä ja sammalia.

Pyhä-Luoston kansallispuiston pienialaiset tunturikoivikot sijaitsevat Pyhätunturin alueella. Tunturikoivikkoon pääsee tutustumaan esimerkiksi Huttuloman autiotuvalta kohti tunturia (Peurakeroa) lähtevän reitin varrella. Koivikoiden tulevaisuus on vaarantunut ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuvan männyn leviämisen takia. Jo nyt puiston tunturikoivikoissa yksittäiset sitkeät männyt sinnittelevät tunturikoivujen joukossa. Tunturikoivikoita pohjoisemmassa Lapissa kurittaneet tunturi- ja hallamittarituhot eivät ole toistaiseksi ulottuneet Pyhä-Luostolle.