Yhteystiedot

 • Kansallispuiston asiakasneuvonta puh. 0206 39 4620 tai rannikko(at)metsa.fi
 • Metsähallituksen valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 0206 39 4020  

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Kärsämäentie 8, 20300 Turku.

Muut verkkopalvelut

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

 • Hakila, R. 1997: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys. Satakuntaliitto. Sarja A 235.
 • Viikki, R. 1973 - 2001: Suur-Huittisten historia osat I - V.
 • Satakunnan arvokkaat kulttuuriympäristöt. 1993. Museovirasto, rakennushistorian osaston julkaisu 16.
 • Perttula, H.(toim) 1995: Ympäristön tila Satakunnassa. Suomen ympäristökeskus, alueelliset tilaraportit 5.
 • Nuotio, K. 1998: Puurijärven kasvillisuus koeuoman vaikutusalueella vuonna 1997. Lounais-Suomen ympäristökeskus, moniste 3/98.
 • Laaksonen Jouni 2011: Retkeilijän kansallispuistot. Otava.
 • Lehikoinen, E. 1977: Kokemäen Puurijärven kasvillisuus ja linnusto. Vesihallitus, tiedotus 127.
 • Majuri, P., Jutila, H. & Ojanen, M. 1999: Luonnon monimuotoisuuden hoito maataloudessa: vuoden 1998 selvityksen tulokset. Tutkimusraportti 1/1999. Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus.
 • Melontareittiopas. 2001. Edita, Helsinki. 240 s.
 • Satakunnan luontopolut ja lintutornit (pdf, 1,2 Mt, www.satakuntaliitto.fi), Satakuntaliitto 2009. 

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 3904 kt
(julkaisut.metsa.fi)