Pöyrisjärven erämaa-alueen sisällä ei ole merkittyjä reittejä, mutta alueen välittömässä läheisyydessä kulkee polku Hetasta Näkkälään. Erämaa-alueella on useita vakiintuneita kulku-uria, joita ei ole merkitty maastoon. Osa näistä kulku-urista näkyy alueen kartoissa.

Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Hetta-Näkkälä-reitille voi lähteä Enontekiön kirkonkylästä Hetasta useasta paikasta
  • Tunturi-Lapin luontokeskuksen pihalta.
  • Hetan keskustasta noin kilometri itään, ennen poliisilaitosta kääntyy Pulkkatie, jonka risteyksessä on viitta "Hetta-Näkkälä". Pulkkatieltä reitti kääntyy vasemmalle kohti valaistua kuntorataa.
  • Enontekiön liikuntahallin takaa lähtee valaistu kuntorata, jota pitkin kuljetaan noin 1,3 km. Kuntoradalta kääntyy polku vasemmalle. Risteyksessä on viitta "Pahtajärvi - Näkkälä".
  • Noin 2 km Hetan keskustasta itään sijaitsee Paavontalo, jonka jälkeen kääntyy Paljaseläntie. Paljaseläntietä kuljetaan valaistun kuntoradan pysäköintipaikalle, jonne voi jättää auton. Pysäköintipaikalta käännytään oikealle, kunnes vastaan tulee Hetta-Näkkälä-reitin opaskyltti.
 • Näkkälästä päin reitille pääsee Näkkälän kylästä.
 • Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-reitille voi lähteä joko Kalmakaltiosta tai Näkkälän kylästä.

Merkitty reitti

 • Hetta-Näkkälä-reitti, 26 km, on osa vanhaa postipolkua, jota pitkin on kuljetettu postia Hetasta Näkkälään ja sieltä edelleen Pöyrisjärvelle ja Kalkujärvelle. Reitti soveltuu myös maastopyörällä kulkemiseen. Vaellusreittinä Hetta-Näkkälä-reitti on aika helppo, mutta maastopyöräreittinä se on vaativa, koska polut ovat osittain kivikkoiset. Reitillä on pitkospuita, mutta niitä ei ole jokaisen kosteikkopaikan kohdalla, joten vedenpitävät jalkineet ovat tarpeen. Hetta-Näkkälä-reitin varsinaiset opasteet ovat vihreät korkeat tolpat, joiden päissä on punavalkoinen rasti.

  Hetasta Näkkälän polulle on helpointa lähteä Tunturi-Lpin luontokeskuksen pihalta rakennuksien välistä menevää polkua pitkin. Aluksi reitti kulkee samaa matkaa sinisillä reittimerkeillä merkityn Pahtajärven polun kanssa. Sissanginselällä Pahtajärven polku kääntyy kohti länttä Näkkälän reitin jatkuessa pohjoiseen. Loppuosa Näkkälän polusta on merkitty ainoastaan korkeilla vihreillä tolpilla, joita on noin kolmensadan metrin välein.

  Hetta-Näkkälä-reitin kanssa samansuuntaisesti kulkee Hetta-Näkkälä-moottorikelkkaura. Vaeltajan kannattaa olla tarkkana, ettei mene vahingossa moottorikelkkauralle, koska se kulkee suoalueiden läpi, eikä moottorikelkkauralla ole pitkospuita.

  Reitti on merkitty Enontekiön opas- ja virkistyskarttaan 1:100 000 ja se näkyy polkuna myös alueen maastokartoissa. Lisätietoja reitistä saa Tunturi-Lapin luontokeskuksesta
 • Palvelut: Reitin alussa, noin 7 km Hetan kylästä sijaitsee lukittu Sissangin kota, jota voi vuokrata. Puolivälissä reittiä sijaitsee autiotupa, Näkkälän Välitupa.
 • Nähtävyydet: Näkkälän seitakivi sijaitsee lähellä reitin päätepistettä, Näkkälän kylän lähellä.

Vakiintunut kulku-ura

 • Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-Näkkälä-reittiä, n. 93 km, ei ole merkitty, mutta se erottuu maastosta kohtuullisen selvästi. Reitti on erittäin vaativa ja kulkee keskellä erämaa-aluetta. Reitille lähtijän tulee ottaa mukaansa kartan ja kompassin lisäksi maastojalkineet ja riittävästi lämmintä vaatetusta, sillä tunturimaastossa sää voi muuttua hyvinkin nopeasti. Reitillä ei ole rakenteita ja joet ylitetään kahlaamalla. Reittiä pitkin on kuljetettu ennen postia Hetasta Näkkälän kautta Pöyrisjärvelle ja sieltä edelleen Kalkujärvelle. Reitti soveltuu sekä vaellus- että maastopyöräreitiksi.

  Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-reitille voi lähteä Kalmakaltiosta, jonne pääsee autolla Nunnasen kylältä. Naltijärveltä reittiä voi jatkaa kohti Kalkujärveä kahta eri uraa pitkin. Itäisempi reitti ylittää Suomen ja Norjan välisen rajan, joten sitä ei kannata lähteä kulkemaan, mikäli mukana on tullattavaa tavaraa tai koira. Itäinen ja läntinen reitti kohtaavat Suukisautsissa, josta reitti jatkuu Kalkujärven kautta Pöyrisjärvelle. Pöyrisjärveltä lähtee merkitsemätön, mutta selvästi maastosta erottuva 18 km:n pituinen ura Näkkälän kylään.

  Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-reitti on merkitty Enontekiön opas- ja virkistyskarttaan (1:100 000). Lisätietoja saa Tunturi-Lapin luontokeskuksesta.

Vesi- ja melontareitit

 • Pöyrisjoki, 43 km, on vaativa melontareitti, joka alkaa Pöyrisjärvestä ja päättyy Vuontisjärveen. Pituutta joella on noin 43 km ja pudotuskorkeutta noin 100 metriä. Pöyrisjoessa on useita kivisiä koskia, ja se on parhaiten melottavissa korkean veden aikana. Kosket vaikeutuvat alaspäin mentäessä. Koskiluokitus on I - V. Pahimmat koskista ovat Kuirinkurkkio ja Kirkkokurkkio. Kuirinkurkkio luokitellaan erittäin vaaralliseksi. Se on kuitenkin lyhyt koski, jonka on helppo ohittaa maitse.

  Pöyrisjoki näkyy Maastokartoissa (1:50 000) V423 Enontekiö ja V424 Näkkälä sekä Enontekiön opas ja virkistyskartassa 1:100 000. Lisätietoja melonnasta ja kalastuksesta Pöyrisjoella saa Tunturi-Lapin luontokeskuksesta.
 • Käkkälöjoki, 40 km, alkaa läheltä Norjan rajaa, mutta varsinainen melontaosuus alkaa Kalmakaltiosta, jonne pääsee autolla Nunnasen kylästä. Kalmakaltiosta on matkaa maantielle noin 30 km ja Ounasjoelle 40 km. Käkkälöjoki laskee Ounasjokeen Haarakosken kohdalla, noin 14,5 km Hetan kylältä. Melontaa on mahdollista jatkaa Ounasjokea pitkin. Käkkälöjoki sopii aloittelijoille, sillä kosket ovat helppoja.

Pyöräilyreitit