Perämeren palvelut

Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Perämeren kansallispuistossa

 • Perämeren kansallispuistossa palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat ja kaupat

 • Kemissä (www.visitkemi.fi) ja Torniossa (www.haparandatornio.com) on useita kahviloita, ravintoloita ja marketteja.

Tulentekopaikat

 • Avotulen teko on sallittua vain Selkä-Sarven pohjoispään, Pensaskarin ja Vähä-Huiturin tulentekopaikoilla.
 • Tulentekopaikkojen yhteydessä on polttopuukatos ja kuivakäymälä.
 • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Juomavesi on tuotava mukana.
 • Selkä-Sarven eteläpään kalastajakylän kaivon vesi ei sovellu juotavaksi.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Selkä-Sarven pohjois- ja eteläpäässä, Vähä-Huiturin nuotiopaikan yhteydessä ja Pensaskarin kalastajakylässä on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu

 • Selkä-Sarven pohjoispäässä on telttailualue.

Autio- ja vuokratuvat

Rantautumispaikat

 • Veneilijöille suositeltavia yöpymispaikkoja ovat Selkä-Sarven pohjoispään suojasatama sekä Iso-Huiturin rantautumispaikka. Pensaskarin laituri on tarkoitettu päiväkäyntikohteeksi.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Kemissä (www.visitkemi.fi) ja Torniossa (www.haparandatornio.com) on vierassatamat ja hotelleja.

Veneilijöiden palvelut

Väylät

 • Puiston saarille ei mene merkittyjä väyliä. Tornion 8,0 m väylä kulkee puiston halki.

Retkisatamat ja rantautumispaikat

 • Selkä-Sarven pohjoispäässä (65°36,9' 24°12,0') sijaitsevaan retkisatamaan mahtuu 10-20 syväykseltään alle 2,5 m venettä - veneilijöiden järjestelykyvystä riippuen.
 • Pensaskarin pohjoispäästä löytyy venelaituri (65° 40.7750' 24° 13.7482') ja venepoiju (65° 40.7685' 24° 13.4425'). Pensaskari on päiväkäyntikohde, jossa ei voi yöpyä. Yöpyjät voivat käyttää Selkä-Sarven pohjoispään satamaa.
 • Saarten rannat ovat matalia ja kivikkoisia, joten rantautuminen on useimmille saarille suurella veneellä mahdotonta. Rantautuminen onnistuukin kätevimmin mukana tuodulla soutuveneellä tai jollalla.

Veneluiskat

 • Kemin Ulleninrannan purjehduskeskuksessa on betonipäällysteinen veneluiska.
 • Kemin Sotisaaressa sijaitsevassa Myllyniemen palvelusatamassa on sorapäällysteinen venelluiska.
 • Veneenlaskupaikkoja on lisäksi mm. Tornion Röytässä ja Kemin Ajoksessa.

Polttoaineenjakelu

Polttoaineenjakelu veneeseen

 • Ulleninrannan purjehduskeskuksen viereisessä Kemin sisäsatamassa 
 • Myllyniemen palvelusatamassa, Kemin Sotisaaressa

Muut veneilijöiden palvelut lähiseudulla

 • Kemin Uleninrannan purjehduskeskuksessa (65°43,7' 24°33,5') on sähkönjakelu veneeseen, kemiallisen käymälän vastaanotto, jätevesisäiliön imutyhjennys, suihku, pesukone, jätehuolto sekä yleisöpuhelin.
 • Kemin Sotisaaressa sijaitsevassa Myllyniemen palvelusatamassa (65º46,4' 24º30,4') on sähkön jakelu veneisiin, juomavesi, kahvila, käymälä sekä jätehuolto.

Selkä-Sarven suojasatama. Kuva: Lentokuva Vallas Oy

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät palvelukeskittymät ovat Kemissä ja Torniossa.
 • Monipuolista tietoa Lapista ja alueen matkailupalveluista löytyy Lapin matkailuportaalista (www.lappi.fi/tervetuloa).

Yhteistyötahojen palvelut Perämerellä

Retkikohteen esite

Perämeren kansallispuiston esite

Retkikohteen esite (julkaisut.metsa.fi)