Pallastunturin luontokeskuksessa on vaihtuvia näyttelyitä, sesonkiaikoina luontoiltoja sekä muita tapahtumia ympäri vuoden. 

Metsästä paljakalle -näyttely

Luontokeskuksen perusnäyttely kertoo Pallas-Ounastuntureiden geologisesta syntyhistoriasta sekä kasvillisuuden ja eläimistön muuttumisesta noustaessa metsästä puronvarteen, edelleen tunturikoivikkoon ja ylös puuttomalle paljakalle. Matkan taittuessa myös vuodenajat vaihtuvat. Näyttelyssä esitellään puistolle tyypillisiä, mutta myös harvinaisia eläin- ja kasvilajeja luonnollisessa koossaan ja ympäristössään sekä näiden erilaisia keinoja selviytyä ankarissa luonnonolosuhteissa. Näyttelyteksteistä on myös ruotsin-, englannin-, saksan-, ranskan-, italian- ja venäjänkieliset käännökset.

Maakotka ja korppi näyttelyn dioraamassa. Kuva: Maarit Kyöstilä

Auditorio ja elokuvat

  • Luontokeskuksessa on 40-paikkainen auditorio AV-laitteineen.
  • Auditoriossa esitettävät dia- ja video-ohjelmat näytetään pyydettäessä ja ne ovat maksuttomia.
  • Ryhmille esitykset kannattaa varata etukäteen.
  • Auditorio on vuokrattavissa myös kokous- ja opetuskäyttöön.

Sammaltunturin tutkimusasema

Ilmatieteenlaitoksen Sammaltunturin tutkimusasema on maailmanlaajuisesti tärkeä ilmastontutkimusasema. Pallastunturin luontokeskuksessa voit tutustua sen toimintaan ja selata Ilmatieteenlaitoksen verkkopalvelua ja löytää aivan uusinta tietoa ilmastoasioista.

 Ilmatieteenlaitoksen Sammaltunturin tutkimusasema. Kuva: Pertti Kurkkio

Lukunurkka

Lukunurkassa on pohjoista luontoa, retkeilyä ja paikallishistoriaa monipuolisesti käsittelevää kirjallisuutta ja lehtileikekokoelmia. Lapsille on omaa kirjallisuutta sekä puuhattavaa piirtäen ja pelaillen.