Matkalla Pahakurulle. Kuva: Seija Olkkonen

  • Ylläs–Pallas-reitti (69 km) vie sinut kauniisiin maisemiin, metsän siimekseen ja kerojen laelle. Voit aloittaa reitin joko Ylläkseltä luontokeskus Kellokkaasta tai Pallakselta Pallastunturin luontokeskuksesta. Lähtiessäsi Kellokkaasta laskeudu ensin Varkaankurua pitkin Kesänkijärvelle. Kulje järven länsipään kautta Kesänkitunturin länsireunaa Hangaskurulle. Jatka Hangaskurun laavulta Kolmentunturin kuruun Kotamajalle, jossa toimii talvisesongin aikana kahvio. Käänny Kotamajalta luoteeseen ja kulje Pyhätunturin ja Kukastunturin välistä kurua Äkäsjokivarteen. Kulje Äkäsjoen läheisyydessä kohti pohjoista, niin saavut ensin Äkässaivon rotkojärvelle ja sitten Peurakaltiolle. Kulje Peurakaltiolta Äkäskeron huipun kautta pohjoiseen. Äkäsjärven itäpuolen kerojen, Mustakeron, Kolvakeron ja Kesälaen, kautta saavut Jerisjärven itärannalla sijaitsevaan Rauhalan kylään. Huomaa, että Äkäskeron ja Rauhalan välinen reitti on vähän kuljettu ja reittimerkinnät ovat paikoin puutteelliset. Tarvitset mukaasi teltan, sillä autiotupia on vain Pahtavuomalla ja Kutujärvellä. Myös vesipaikkoja on harvassa. Jatka Rauhalan kylästä pohjoista kohti tunturien alarinteitä pitkin. Anuntinvuoman jälkeen reitti siirtyy korkeammalle kulkien ensin Koivakeron ja sitten Keimiöjärven itäpuolella olevan Mustakeron kautta. Kulje Mustakeron autiotuvan jälkeen Lommoltunturin länsirinnettä pitkin kohti Pallastuntureita. Osareittien pituudet: Ylläs–Rauhala 46 km, Rauhala–Pallas 23 km. Tunnistat reitin oransseista maalimerkeistä.
  • Palvelut: kota Kotamajalla; avoin kota Hangaskurussa; autiotuvat Kutujärven niittypirtti (4 henkeä), Pahtavuoma (3 henkeä) ja Mustakeron autiotupa (5 henkeä); päivätupa Keimiöjärvellä 
     
  • Ylläs–Levi-reitin (47km) voi aloittaa joko luontokeskus Kellokkaasta Äkäslompolossa tai Sirkan kylästä Kittilästä. Lähtiessäsi Kellokkaasta laskeudu ensin Varkaankurua pitkin Kesänkijärvelle. Kulje järven länsipään kautta Kesänkitunturin länsireunaa Hangaskurulle. Jatka Hangaskurun kodalta Kolmentunturin kuruun Kotamajalle, jossa toimii talvisesongin aikana kahvio. Jatka Kotamajalta pitkin Lainion ja Pyhätunturin välistä kurua Pyhäjärven eteläpäässä olevalle autiotuvalle. Pyhäjärveltä reitti kulkee Aakenustunturin alarinteitä pitkin Äkäslompolo–Kittilä-tielle. Aakenusjoen yli vievän sillan jälkeen saavut soratietä pitkin Aakenusjärven kodalle. Jatka sieltä Homevaaran kautta Muusan päivätuvalle ja Pyhä- ja Kätkätunturin pohjoispuolista metsämaastoa Sirkan kylään. Reitti on merkitty oransseilla maalimerkeillä, ja risteyksissä on viitat. Kosteat kohdat on pitkostettu.
  • Palvelut: Muusan ja Pyhäjärven päivätuvat, Hangaskurun kota, Aakenusjärven kota, Kotamajan talvikahvila ja kota.Vuolittaman Hirvikämppä on reitin läheisyydessä ja se palvelee päivätupana.

Vuolittaman Hirvikämpän autiotupa on ihan lähellä Ylläs - Levi -reittiä. Kuva: Seija Olkkonen

  • Ylläs–Olos-reitille (69 km) voi lähteä joko luontokeskus Kellokkaasta tai Olostunturin matkailukeskuksesta. Aloittaessasi Kellokkaasta kulje ensin Ylläs–Levi-reittiä pitkin Kotamajalle. Käänny Kotamajalta luoteeseen ja kulje Pyhätunturin ja Kukastunturin välistä kurua Äkäsjokivarteen. Kulje Äkäsjoen läheisyydessä kohti pohjoista, niin saavut ensin Äkässaivon rotkojärvelle ja sitten Peurakaltiolle. Jatka Peurakaltiolta Äkäskeron länsipuolitse Äkäsmyllylle, jonka myllykahvio on avoinna sesonkiaikoina. Ylitä Äkäslompolo–Muotkavaara-tie ja jatka sen jälkeen matkaa metsämaastossa. Juuvanrovan ja Kuusikkomaan autiotupien kautta saavut Olostunturin pohjoispuolitse Oloksen matkailukeskukseen. Reitti on merkitty oransseilla maalimerkeillä, ja risteyksissä on viitat. Kosteat kohdat on pitkostettu.