Pallaksella voit tutustua kansainvälisen taiteilijaryhmän ympäristötaideteoksiin. Pallastunturin matkailualueelle valmistui muutama vuosi sitten maisemanhoidon yleissuunnitelma. Myös monet alueen kulttuurihistorialliset kohteet kaipasivat kunnostusta, ja osa niiden kunnostustöistä päätettiin tehdä ympäristötaiteen avulla. Syntyi Pallastunturin ympäristötaideprojekti. 

Pallaksen maisemointityöhön osallistui yksi taiteilija Suomen Lapista, kaksi Ruotsin Norrbottenista ja kaksi Skotlannista. Jokainen taiteilija suunnitteli ympäristötaideteoksen johonkin kunnostettavaan kohteeseen. Teoksissa käytettiin pääasiassa luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, kasveja ja puuta, ja ne sulautuvat muutenkin osaksi luontoa. Tule katsomaan, kuinka taide kohtaa luonnon ja millaisia elämyksiä se herättää sinussa!

Orava Avenuella. Kuva: Maarit Kyöstilä

Viisi taiteilijaa, viisi teosta

Ympäristötaideprojektiin osallistuivat taiteilijat Lena Stenberg ja Mats Wikström Ruotsista, Kaija Kiuru Suomesta sekä Deborah Schultz ja Jonathan Claxton Skotlannista.

Jonathan Claxton rakensi teoksensa Porokaarre ja Taivaanranta suurehkoista luonnonkivistä. Teokset sijoittuvat hotellille johtavan tien ja Mats Wikströmin Orava Avenue -teoksen liittymään. 

Kaija Kiuru maisemoi taideteoksellaan routivan ja kuluneen ojanteen Pallas-hotellin ja luontokeskuksen välillä. Hän käytti teoksen materiaaleina rakkakiviä ja paikalta löytyvää kasvillisuutta. Työhön kuuluu ojanteen ylittävä silta, jolta alkaa Pallas–Hetta-vaellusreitti.

Deborah Schultz sisällytti omaan teokseensa Pallaksen aineellisen ja aineettoman olemuksen. Hän havainnoi työssään ympäristöä, matkailun historiallista ja kulttuurista ulottuvuutta sekä vierailijoiden ajatuksia ja elämyksiä.

Lena Stenberg rakensi teoksensa vanhan, sodassa tuhoutuneen Pallas-hotellin raunioille. Teos on vanhan hotellin muistomerkki ja samalla muistutus Lapin sodan aiheuttamista tuhoista.

Mats Wikströmin teos Orava Avenue johdattelee kävijät Pallaskodalle ja edelleen Palkaskeron kierrokselle. Teos muodostuu seitsemästä pronssiin valetusta oravasta, jotka on kiinnitetty puupilarien päihin. Eri asennoissa olevat oravat ilmentävät maailman suuria uskontoja ja niiden kautta luomakunnan ykseyttä. Teoksessa on esillä kristinusko, juutalaisuus, islam ja sen vapaamielinen suuntaus, buddhalaisuus, hindulaisuus sekä luonnonuskonto.