Yhteystiedot

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, Pilke, Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi.

Pallastunturin luontokeskus. Kuva: Maarit Kyöstilä

Muut verkkopalvelut

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tiedustella Pallastunturin luontokeskuksesta.
Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).


Esite


Luontotietoa

Video


Luonto-opastukseen   

Muita julkaisuja

 • Acerbi, G., 1984: Matka Lapissa v. 1799. WSOY, Porvoo. 127 s.
 • Ahola, J. 2015: Pallas Hetta, Retkeilyopas ja kartta. Karttakeskus, Helsinki, 80 s.
 • Ahola, J. 2011: Pallastunturi, Jerisjärvi, Pieni retkiopas. Karttakeskus, Helsinki.
 • Annanpalo, H. (toim.) 1998: Pallas-Ounas, kansallispuiston kirjallisuusantologia. Suomen matkailuliitto ja Metsäntutkimuslaitos. 256 s.
 • Ekholm, S ja Lamminpää, M, 2016: Tunturivaellus – Suuri vaeltajan käsikirja, Calazo Förlag, 192 s. 
 • Karvinen, T. 2017: Kansallispuistot - Maamme luonnon helmet. Docendo, 256 s.
 • Kortelainen, Y. 1995: Entistä Enontekiötä. WSOY, Porvoo. 357 s.
 • Laaksonen, J. 2017: Retkeilijän kansallispuistot. Otava. 271 s.
 • Laaksonen J. ja Ahola, J. 2012: Retkeilijän autiotuvat. Karttakeskus. 208 sivua.
 • Lehtola, T., 1996: Lapinmaan vuosituhannet. Kustannus - Puntsi, Jyväskylä. 318 s.
 • Paulaharju, S. 1936: Wanhaa Lappia ja Perä-Pohjaa. WSOY.
 • Rauhala, J.-P. & Sippola, A.-L. 1992: Acerbin keinosta Jerisjärven tielle, Pallas-Ounastunturin kansallispuiston historiaa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 410, 1992. 117 s.
 • Vuorelainen, M. 1990: Lapin kuvat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 126 s.

Kansallispuiston esite

Pdf-tiedosto 3,4 Mt
(julkaisut.metsa.fi)

Pallastunturin lähireitit

Pallastunturin lähireittikartta.

Pallastunturin lähireittikartta 
pdf 3,3 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Hetta–Jyppyrä
lähireitit

Hetta–Jyppyrä lähireittikartta

pdf 4,5 Mt (julkaisut.metsa.fi)