Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, osoite: Inarintie 46, FI-99870 Inari.

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tiedustella Ivalon palvelupisteestä.
Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Ahola, J. ja Laaksonen, J. 2012: Retkeilijän autiotuvat. Karttakeskus 202 s.
  • Itkonen, T. 1984: Suomen lappalaiset vuoteen 1945: osat 1 ja 2. WSOY. Yht. 1218 s. (suomi)
  • Paulaharju, S. 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s. (suomi)
  • Turi, J. 1979: Kertomus saamelaisista. WSOY. 235 s. (suomi)