Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna.

Muut verkkopalvelut

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Päijänteen kansallispuiston Haapasaaren rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskus 2007.
  • Hakkari, L. & Saukkonen, S. (toim.) 1998: Päijänne - suomalainen suurjärvi. Gummerus kirjapaino.
  • Hämäläinen, E-J. 2002: Päijätsalon osuuskunta - Päijätsalon matkailijapuistosta Päijänteen kansallispuistoksi 1912-2002.
  • Laaksonen Jouni 2011: Retkeilijän kansallispuistot. Otava.

Retkikohteen esite

Pdf, 3,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)