Neitvuoren-Luonterin luonto

Puhdas luonto on alueen rikkaus Neitvuoren jylhien maisemien lisäksi. Saimaan läntisin osa Luonteri on Etelä-Savon puhtaimpia vesistöjä. Se on 15 km leveä ja noin 20 km pitkä. Järvi on syvimmillään noin 70 metriä. Vesi on erittäin kirkasta ja järviluonto luonnontilaista. Saimaannorppakin on havainnut Luonterin sopivaksi asuinseudukseen.

Luonterin Saaristo. Kuva: Markku Tano

Alueella on pitkiä ja kapeita selkiä sekä suuria ja pieniä saaria. Rannat ovat syviä ja saaret kallioisia. Rantakallioiden kasvillisuus on karua, ja paljaat kalliotkin ovat yleisiä. Rantametsät ovat vanhoja kalliomänniköitä. Saarten keskiosissa metsät ovat keski-ikäisiä sekametsiä. Saaristossa on myös pieniä lehmusmetsiköitä. Alueen metsiä on osin ennallistettu.

Luonteri kuuluu valtaosaltaan rantojensuojeluohjelmaan. Rannat säilytetään rakentamattomina ja luonnontilaisina. Luonterin selällä on myös useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita, joilla suojellaan saaristomaisemaa sekä saimaannorpan ja linnuston elinympäristöä.

Norppien tulevaa pesimäseutua?

Luonterilla elää tällä hetkellä muutama saimaannorppa (arvio 3-5 yksilöä). Alueella on tehty havaintoja nuorista uroksista retkillään. Norppa ei kuitenkaan vielä pesi Luonterilla. Norppakanta on vahvistumassa, ja Luonterilla siihen onkin hyvät edellytykset. Norpalle maistuu ravinnoksi mieluiten muikku, särki ja ahven, joita Luonterin vesissä riittää. Ahdin antimia ovat myös hauki, lahna, made ja taimen. Alueen toivotaan luontuvan uhanalaisen isonieriän kutupaikaksikin.

Alueen linnusto

Alueen metsissä nakuttelevat kaikki tikkalajimme valkoselkätikkaa myöten. Luonterilla on myös sisävesien tyypillisiä petolintuja, kuten tuulihaukkoja ja nuolihaukkoja. Onpa alueella nähty maakotkien liitoakin. Lisäksi alueen kautta kulkee Siperiaan lentävien lintujen läntisin muuttoreitti.