Poro, hirvi, kettu, jänis ja orava ovat tavallisimpia nisäkkäitä, mutta havaintoja voi päästä tekemään myös näädästä, kärpästä, minkistä ja saukosta. Valtaosalle nisäkkäistä tärkeitä elinympäristöjä ovat vaarojen moni-ilmeiset laki- ja rinnemetsät, mutta minkki ja saukko pysyttelevät vesistöjen tuntumassa.

Liro. Kuva: Juha Paso

Joutsenten levähdyspaikka

Raudanjokivarressa ja Vianaavalla on monia linnustoltaan arvokkaita alueita, joissa sekä laji- että yksilömäärät ovat runsaita. Erinomainen lintukohde on esimerkiksi Könkäänsaari, jonka monimuotoinen luonto tarjoaa sopivia elinympäristöjä useille lintulajeille.

Vianaavan puuttomat osat ovat mm. kurkien, metsähanhien, suokukkojen ja monien kahlaajien suosiossa. Vaattunkilammella joutsenet lepäilevät usein muuttomatkoillaan.

Puukiipijä Napapiirin retkeilyalueella. Kuva: Juha PasoVanhojen metsien lajeja

Suuri osa alueen havumetsissä elävistä linnuista kuuluu ns. vanhojen metsien ilmentäjälajeihin. Näitä ovat mm. palokärki, pohjantikka, käpytikka, kuukkeli ja lapinpöllö. Koko Suomessa tavattava hömötiainen on erittäin runsas Vaattunkivaaran ja Könkäänvaaran lakimetsissä ja saattaapa harvinainen lapintiainenkin tulla retkeilijää tervehtimään.