Murhisalo on ollut kahden Suomen puolen vienankarjalaisen kylän, Kuivajärven ja Hietajärven, ja ympäröivän kainuulaisen asutuksen nautinta-aluetta. Metsissä on käyty erällä, vesissä on kalastettu ja jokivarsilla ovat olleet talojen heinäniityt. Tarvepuun otto on keskittynyt kylien lähelle. Murhijärven saaressa sijaitsevat vanhat kalasaunat, jotka periytyvät vienalaiskylien asuttamisen ajoilta.

Vanhoista kulkureiteistä kertovat mm. vanhat pitkospuut, joissa on Ruotsin kruunun merkit, nyt jo vaikeasti havaittavissa. Raja on näillä kohdilla ollut muuttumatta aina Täyssinän rauhasta, 1595, saakka.