Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, osoite: Inarintie 46, FI-99870 Inari.

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tilata Ivalon palvelupisteestä.

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Ahola, J. ja Laaksonen, J. 2012: Retkeilijän autiotuvat. Karttakeskus 202 s.
  • Lehtola, T. 1997: Lapinmaan vuosituhannet. Saamelaisten ja Lapin historia kivikaudelta 1930-luvulle. Kustannus-Puntsi. 318 s.
  • Paulaharju, S. 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s.