Patikointi Melonta Veneily Purjehtia Lintujen tarkkailu Tutustua luontopolkuun Luontokeskukseen tutustuminen Hiihto maastossa Erävaellus Moottorikelkkailu Kalastus Osallistuminen ryhmäopastukseen Metsästys Marjastus ja sienestys Pyörätuolireitti

Mitä Lentualla voi tehdä?

Lentua ilmasta. © Jarmo Hyvönen

Meloa ja soutaa sekä tehdä erävaelluksia meloen

Lentuan alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lyhyempään ja pitempään retkeilyyn vesillä. Saarissa on vesiretkeilijöille tarkoitettuja huollettuja tulentekopaikkoja ja laavuja sekä autiotupa Lehtosaaressa.

Lentuan luontotuvalla on veneiden vesillelaskupaikka. Rannat ovat luonnonrantoja, mutta vähänkin veden aikana taukopaikoille rantautuminen onnistuu pienemmällä veneellä. Veneellä liikkujien on syytä muistaa, että pinnan alla lymyilee kivikoita yllättävissäkin paikoissa.

Purjehtia ja liikkua moottoriveneellä

Moottoriveneen käyttö on sallittua. Myös purjehtiminen on mahdollista.

Vesiskootterin käyttö suojelualueella on kielletty.

Tarkkailla lintuja

Lentua tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla rantojen ja vesistöjen lintuja.

Talvinen Lentuankoski on myös nähtävyys. © Tuula Heikkinen

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Lentuanjärvi ja Lentuankoski tarjoavat upeita luontoelämyksiä eri vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina. Lentualla käydessä kannattaa käydä tutustumassa Lentuan luontotupaan.

Tutustua luontotupaan

Lentuan eteläosassa Lentuankosken niskalla on Metsähallituksen hallinnoima Lentuan luontotupa. Tuvan vieressä sijaitsee noin 20 henkilölle mitoitettu kotarakennus. HUOM! Lentuan luontotuvalla ilmenneen vesivahingon vuoksi tupa ei ole käytössä!. Lisätietoja Kuhmon luontokeskus Petolasta, joka sijaitsee lähellä Kuhmon taajamaa, n.12 km Lentuan luontotuvalta. Luontokeskuksesta saa myös tietoja Kainuun alueen retkeilymahdollisuuksista.

Kävellä merkityllä reitillä

Koska Lentuan luonnonsuojelualue koostuu pääosin vesistä, merkittyjä reittejä on vähän. Lentuan luontotuvalta on yhteys Lentuan itäosaan rajoittuvaan rantojensuojeluohjelma-alueen Lentuan luontopolulle (6,5 km) ja Lentuankosken polulle (1 km). Lisäksi saarissa risteilee merkitsemättömiä polkuja.

Tutustua luontopolkuun

Lentuan itäosaan rajoittuvalla, Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla, rantojensuojeluohjelma-alueella on erilaisia metsän ja suon ennallistamistöitä esittelevä noin 6,5 km pitkä luontopolku. Ennallistamistyöt liittyivät "Luonnonmetsät ja suot Kainuun ja Koillismaan vihreällä vyöhykkeellä" -Life luonto -hankkeeseen (www.metsa.fi).

Hiihtää maastossa ja tehdä erävaelluksia hiihtäen

Lentualla voi liikkua hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta valmiita latuja. Talvisella hiihtoretkellä voi tavata jäällä lepäilevän peuratokan. Hiihtoretken kohokohtia voi olla suden tai ahman jälkien havaitseminen peuratokan jäljillä.

Ajaa moottorikelkalla

Moottorikelkkailu on luvallista jääpeitteisillä vesialueilla. Koska alueella liikkuu paljon metsäpeuroja, on toivottavaa, että siellä ei järjestetä kelkkasafareita ja moottorikelkkailua muutenkin vältetään.

Kalastaa

Onkiminen ja pilkkiminen Lentualla on sallittua jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi).

Muuten Lentuanjärvellä kalastamiseen tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu (www.eräluvat.fi) 

Kalastonhoitomaksuun sisältyy uistelu yhdellä vavalla. Mikäli kalastuksessa käytetään useampia vapoja, tulee lunastaa Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu vapalupa 5411 (www.eraluvat.fi). Vapalupa oikeuttaa myös käyttämään kalastuksessa useampaa kuin yhtä vapaa(max 8) niillä Metsähallituksen hallinnoimilla vesillä, joissa yhdellä vavalla kalastus on sallittua kalastonhoitomaksulla. Lupa kattaa valtion vesialueet Lentualla, mutta ei Lentuankoskea. Valtion kalastuslupia voi ostaa Kuhmon luontokeskus Petolasta tai Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).

Lentuankoskelle kalastuslupia myy Korpisalmen kalastuskunta I (Lisätietoja Lentuankosken leirintäalueelta, puh. 040 773 0050) ja urheilu- ja kalastustarvikeliike Pääkkönen & Piirainen.

Osallistua ryhmäopastukseen maastossa

Koululais- ja lapsiryhmien luonto-opastusta ja -opetusta varten on laadittu erilaisia ohjelmapaketteja, jotka liittyvät erityisesti Lentuan alueen ja Lauttavaaran luontokoulumetsän muodostamaan kokonaisuuteen. Lentuan luontopolku Lentuan luonnonsuojelualueen tuntumassa esittelee luonnontilaisuuden parantamiseksi tehtyjä metsien ja soiden ennallistamistoimenpiteitä. Lauttavaaran luontokoulumetsä sijaitsee Lentuankoskentien alkupäässä, noin 10 km Kuhmon keskustasta ja 5 km Lentuan luontotuvasta. Lisätietoja erilaisista ryhmäopastusmahdollisuuksista saa Kuhmon luontokeskus Petolasta sekä opettajan sivuilta. Muuten Lentualla ei järjestetä säännöllisiä opastettuja retkiä.

Lentualla voi retkeillä mihin vuodenaikaan tahansa. © Tuula Heikkinen

Metsästää

Luonnonsuojelualueen saaret ovat metsästysrauhoitusaluetta, joilla metsästys on kokonaan kielletty. Muutoin Lentuan luonnonsuojelualueella metsästys on sallittu paikallisille asukkaille valtionmailla yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti.

Lentua jakautuu kahteen pienriistan metsästysalueeseen: Itä-Kuhmon alueeseen (lupa-alue 5618) kuuluvat Kotasaari, Kotaniemi, Varissalo, Niska-aho ja Lentuankoski. Muut alueet kuuluvat Länsi-Kuhmon pienriistan metsästysalueeseen (lupa-alue 5617). Luvat voi ostaa Kuhmon luontokeskus Petolasta sekä  Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).

Marjastaa ja sienestääPuolukka. © Risto Sauso

Marjastus ja sienestys on sallittua suojelualueen ranta-alueilla ja saarissa.

Uida

Lentualla on upeita hiekka- ja kalliorantoja, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet uimiseen. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Liikkua lumikengillä

Lentualla on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn.

Yhteistyötahojen palvelut Lentualla

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eräluvat.fi)