Syysniemen metsäalue

Puiston pohjoisosassa sijaitsevan, maisemaltaan erämaisen Syysniemen arvokkainta metsäluontoa edustavatvarttuneet, yli 130-vuotiaat mäntyvaltaiset harjumetsät sekä lähesluonnontilaiset vanhat kuusikot ja korpisuot. Syysniemen alueella pesiirunsaasti petolintuja, tikkoja ja muita vanhojen metsien lajeja. Kolopuissaviihtyvät liito-oravat ja monet pöllöt. Jokivarsilta voi löytää saukon jäljet.

Leivonmäellä harjuja riittää. Kuva: Timo Nieminen

Hietajärvenkankaan harjujakso

Länsiosastaan Syysniemen alue kohoaa harjuksi, joka jatkuu Hietajärvenkankaan harjualueelta pitkän ja kapean Joutsniemen kautta puiston eteläosaan. Usean kilometrin mittainen harjujakso onkokonaisuudessaan edustava ja merkittävä geologinen muodostuma. Pitkittäisinäselänteinä polveilevat harjut ovat muodostuneet viimeisen jääkaudenaikaansaannoksena, 10 000 vuotta sitten, jäätikön sulamisvaiheen aikana.Harjujen maa-aines kasautui jokien suille, kun jään sisällä virtaava vesikuljetti, lajitteli ja kerrosti hiekkaa ja soraa.

Kasvillisuudelle harjut ovat monipuolisia ympäristöjä.Kasvupaikan olosuhteet vaihtelevat rinteiden ilmansuuntien ja kaltevuuksienmukaan. Leivonmäen kansallispuiston harjumetsät ovat pääasiassa kuivahkoa,avointa mäntykangasta. Harjuluontoa monipuolistavat varjoisat suppakuopatharjujen laitamilla.