Mistä Spitaalijärvi on saanut nimensä ja miten syvä se on?

Tarina kertoo, että Spitaalijärven veden uskottiin parantavan erilaisia sairauksia, esim. spitaalia. Kuuluisaa "parannusvettä" vietiin Venäjän ruhtinaillekin. Parantava vaikutus saattaa selittyä veden happamuudella, pH on tänä päivänäkin noin 4,7. Järvi on noin 1,5 - 2 metriä syvä.

Perhekuusi. Kuva: Timo Nieminen

Onko Lauhanvuorella karhuja?

Karhun näkeminen kansallispuistossa on epätodennäköistä.

Mitä ovat Lauhan rinteillä näkyvät oudot kuusimuodostelmat?

Erityisesti Lauhanvuoren etelärinteellä on näkyvissä ns. perhekuusia. Kuusimuodostelmassa on keskellä emopuu, jonka alimmat oksat ovat juurtuneet maahan ja muodostavat ikään kuin perheen emopuun ympärille. Harvinaisia kuusimuodostelmia syntyy erityisesti valoisilla rinteillä, joissa kuusella on tilaa kasvattaa perhe ympärilleen.