Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure.

Muut verkkopalvelut

  • Lauhanvuoriregion.fi-sivusto (www.lauhanvuoriregion.fi) esittelee Lauhanvuoren-Hämeenkankaan matkailualueen retkivinkit, kartat, geologiset tiedot ja matkailupalveluiden tarjoajat.
  • Alueen tuoreimmat lintuhavainnot (www.tiira.fi)

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Kleemola, E. ym. (toim.) 1999: Kauhajoen metsien ja soiden kirja. Gummerus kirjapaino Oy.
  • Laaksonen Jouni: Retkeilijän kansallispuistot. Otava 2011.
  • Muukka, L. ja Koponen, P. 2000: Vierailu karhun valtakuntaan - luontomatkailukäytön yleissuunnitelma Lauhanvuoren kansallispuiston ja Haapakeitaan luonnonsuojelualueen ympäristöön. Alueelliset ympäristöjulkaisut 156. Länsi-Suomen ympäristökeskus.

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 1,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)