Linnut

Kansallispuiston pesimälinnustoon kuuluu monia Varsinais-Suomessa harvalukuisia tai uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja, kuten nuolihaukka, tuulihaukka, kehrääjä, harmaapäätikka, kangaskiuru ja pikkusieppo.Lisäksi onnekas kulkija saattaa nähdä muuttohaukan suomännyn latvassa taitaivaalla lentämässä. Kurjenrahka lienee myös yksi riekon eteläisimmistä pesimäalueista Suomessa. Riekon ohella suon laidoilla kasvavissa pajukoissa jarämeillä sinnittelevät myös maamme eteläisimmät pohjansirkut.

Soiden vanhoissa reunametsissä ja suosaarekkeissa pesii mm. korppeja, helmi- ja viirupöllöjä, palokärkiä, pohjantikkoja, teeriä ja metsoja. Kansallispuiston soilla levähtää keväällä ja syksyllä runsaasti muuttomatkallaan olevia lintuja. Alue on mm. muuttavien metsähanhien ja kurkien suosima levähdyspaikka.

Perhoset ja kovakuoriaiset

Alueen vanhoissa metsissä tavataan useita lahopuista riippuvaisia, harvinaisia kovakuoriaisia. Erityisesti Pukkipalon kovakuoriaislajisto on monipuolinen. Uhanalaisista lajeista alueella tavataan mm. aarni- ja ruskolatikkaa sekä rosopehkiäistä. Soiden perhoslajistoon kuuluu myös monia harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, muun muassa luumittari ja muurainhopeatäplä.

Hohtosinisiipi. Kuva: Alina Tuomisto

Nisäkkäät

Kansallispuiston liito-oravat elelevät varsin huomaamatonta elämää soiden reunojen vanhoissa sekametsissä, joissa on ruoaksi varttuneiden lehtipuiden lehtiä, kuorta ja siitepölyä sekä kuusia suojaa antamassa. Liito-oravan pahin vihollinen kansallispuistossa on näätä. Myös kanahaukka ja viirupöllö voivat joskus napata liiturin saaliikseen.

Savojärvi on saukkopariskunnan reviiriä. Kuva: Tapio Kostet.

Kurjenrahka-suon pohjoispuolella sijaitseva Savojärvi kuuluu puolestaan saukkopariskunnan reviiriin. Saukon öiset saalistusretket kulkevat säännöllisesti läheiseltä Mynäjärveltä Savojärvelle jatkuen edelleen Järvijoen latvoille.

Kansallispuiston alueella on pysyvä ilveskanta. Hirvi, valkohäntäkauris (ent. valkohäntäpeura) ja metsäkauris esiintyvät yleisinä puistossa. Välillä kansallispuistossa voi pistäytyä myös yksittäinen susi tai karhu.