Koskeljärvi

Patikointi Lintujen tarkkailu Melonta Veneily Hiihto maastossa

Koskeljärven suojelualueen sijainti SuomessaLänsi-Suomi, Satakunta
Eura (www.eura.fi)
Pinta-ala 18,2 km2, Natura 2000 -alue (1998), valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma 1982
Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Järvi on myös tärkeä virkistyskohde, ja Koskeljärvelle voi pistäytyä vaikkapa tarkkailemaan lintuja ja talvisin hiihtämään.

Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Koskeljärven alue edustaa perinteistä suomalaista järviympäristöä, koska sen rannat ovat asumattomia ja melko luonnontilaisia. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Natura-alueeseen kuuluvat myös Koskeljärven länsipuolella oleva Vaaljärvi sekä eteläpuolella sijaitseva Kortesuo.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/koskeljarvi 

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, osoite: Kärsämäentie 8, 20300 Turku.

Asiakaspalvelu

Alueen asiakasneuvonta puh. 0206 39 4620 tai rannikko(at)metsa.fi

Katso ohje: autolla Koskeljärvelle

Yhteistyötahojen palvelut Koskeljärvellä

Retkikartta.fi: Koskeljärvi