Komion harju-ja paahdeympäristöä hoidettiin tulella

(Päivitetty 24.5.2018)
Harjualuetta hoidettiin tulella Komion luonnonsuojelualueella. Tuhkanummentiehen rajautuva 2,5 hehtaarin kokoinen harjurinne poltettiin 22.5.2018. Lue koko uutinen.

Luonnonhoitoa polttamalla

(Päivitetty 4.10.2017)
Katso, miten metsä palaa! Jos astut sisään videoon mobiililaite kädessä, voit pyöriä ympäri ja pääset mukaan ennallistamaan luontoa tulen avulla.

 • 360-video (youtube.com)
 • Tavallinen video (youtube.com)
  • 360-videon katseleminen mobiililaitteella (älypuhelimella tai tablet-laitteella) edellyttää, että mobiililaitteessa on asennettuna YouTube-sovelluksen uusin versio.
  • 360-video ei valitettavasti todennäköisesti näy oikein Microsoft-käyttöjärjestelmän mobiililaitteilla (mm. Lumia).
  • 360-videon katseleminen tietokoneella edellyttää, että tietokoneessa on uusin Chrome-, Firefox-, Internet Explorer- tai Opera-selain.
  • Huomaa, että 360-videossa on myös tekstitys. Jos tekstitys ei näy, laita YouTuben asetuksista tekstitys päälle.
  • Jos 360-video ei näy niin että voit mobiililaitetta kääntelemällä katsella eri suuntiin, kannattaa katsoa tavallinen video.

Komion harjurinteen hoitotoimet jatkuvat

(Päivitetty 19.5.2017)
Harjurinteen hoitoa jatketaan Komion luonnonsuojelualueella 19.5.2017 alkaen. Puustoa harvennetaan noin 4,5 hehtaarin alueelta. Samalla alueella, myöhemmin tänä vuonna,  paljastetaan kivennäismaata laikuttamalla kaivinkoneella kunttakerrosta. Osa alueesta tullaan polttamaan vuonna 2018.

Metsää ennallistetaan ja paahdealueita hoidetaan Komiolla

(Päivitetty 10.5.2016)
Komion aluetta tullaan hoitamaan vuosien 2015-2020 välisenä aikana metsän ja harjurinteen poltoilla, pienialaisilla harvennuksilla ja kunttakerroksen laikutuksella, katso kartta (pdf, 680 kt).

Hoitotoimien tarkoituksena on luoda avoimempia paisteisia ja paahteisia elinympäristöjä paahdelajistolle, kuten kangasajuruoholle. Paahteiset elinympäristöt ovat Suomessa vähentyneet voimakkaasti umpeenkasvun ja tehokkaan palontorjunnan vuoksi.

Umpeenkasvun ja kunttaantumisen myötä monet avoimista ja paahteisista elinympäristöistä hyötyvät ja riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet. Komiolla pyritään ylläpitämään avoimia paahteisia alueita hoitamalla aluetta säännöllisin väliajoin. Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Lisätietoja: Paahde-LIFE (www.metsa.fi)