Rajaseudulla liikkuu suurpedoista (www.suurpedot.fi) karhuja, susia, ilveksiä ja ahmoja. Näiden lisäksi luonnonsuojelualueella vipeltää kettuja, kärppiä, lumikkoja ja minkkejä. Jokivarressa viihtyvät erityisesti saukko ja amerikanmajava (ent. kanadanmajava). Kolopuissa pesii muun muassa näätä. Alueella on myös tavattu runsaslukuisesti hirviä, jäniksiä ja oravia.

Alueella on myös monipuolinen linnusto, johon kuuluvat pääasiassa karuhkojen kivennäismaiden ja rämeiden linnut. Alueen salomaista vaikutelmaa vahvistavat vanhaa metsää vaativat lajit. Esimerkiksi Koivusuon luonnonpuistossa silmiinpistävää on kololintulajien, kuten leppälinnun ja kirjosiepon runsaus. Kelopuiden kolojen harvinaisempi asukki on käenpiika, joka syö lähes yksinomaan muurahaisia. Muita alueellisia harvinaisuuksia ovat sinipyrstö ja tiltaltti. Onpa alueella on tavattu myös uhanalainen maakotka.

Soiden pirstomissa vanhoissa havumetsissä voi kuulla viiru-, lapin-, tai suopöllön huhuilua. Soilla puolestaan pesivät muun muassa pikkukuovit, kapustarinnat ja sinisuohaukkakin. Muuttolinnuista Koivusuolle saapuvat säännöllisesti metsähanhet. Varpuslinnuista avosoilla pesivät esimerkiksi niittykirvinen ja keltavästäräkki mutta myös nevoilla harvemmin tavattava kiuru.