Monet kääväkkäät ovat erikoistuneet elämään vain tietynlaisessa lahopuussa. Monien yleisten ja tavallisten kääväkäslajien lisäksi Koitajoen alueella elää mielenkiintoisia harvinaisuuksiakin. Koivusuon luonnonpuistossa on tavattu äärimmäisen harvinainen hoikkaorakas, joka vaatii kasvupaikakseen hyvin vanhaa mäntymetsää. Pohjoisessa ilmanalassa viihtyvää hoikkaorakasta on tavattu ainoastaan Suomessa ja Norjassa. Ruosmesuo-Hanhisuon soidensuojelualueella taas elää mm. sopulinkääpä, joka viihtyy lapinkynsikäävän lahottamalla puulla.

Koitajoella esiintyy pohjoisten lajien lisäksi itäisiä ja eteläisiäkin kääväkkäitä. Levinneisyydeltään itäisiä lajeja ovat muun muassa koivunkynsikääpä ja salokääpä. Eteläisiä lajeja puolestaan ovat orakarakka ja uhanalainen talvihiippo. Käävät ovat tärkeitä myös muulle luonnolle. Vanhoissa metsissä lukuisat lajit aina linnuista hyönteisiin asti ovat riippuvaisia käävistä ja niiden lahottamista puista. Monet kääväkkäät ovat harvinaistuneet viime vuosikymmenten aikana. Syynä kääpien harvinaistumiseen on lahopuuta sisältävien metsien vähentyminen.

Lahopuulla elävät myös monet muut lajit kuin kääväkkäät. Suomessa on esimerkiksi yli 800 lahoavalla puulla elävää kovakuoriaislajia. Osa lajeista on erikoistunut tarkasti tietynlaiselle lahoavalle puulle: jotkut vaativat toukkien kasvupaikaksi nimenomaan tietyn käävän lahottamaa puuta, toiset taas vaativat tietyssä lahoamisen vaiheessa olevaa puuainesta. Esimerkiksi kaarnakuoriaiset tulevat munimaan äskettäin kuolleen puun kuoren alle, kun taas toiset lajit munivat vain pehmenneeseen ja pitkälle lahonneeseen puuhun.

Koitajoen alueelta on löydetty useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Kovakuoriaislajistossa näkyy metsien hyvän luonnonsuojelullisen arvon lisäksi alueen itäisyys: esimerkiksi kaksi vaarantunutta, levinneisyydeltään itään painottuvaa lajia, idänräätäli ja lahokapo elävät Koivusuon luonnonpuistossa. Idänräätälin toukka elää vasta kuolleiden kuusten kuoren alla ja puuaineksessa. Lahokapo puolestaan on vähän aikaa sitten kuolleiden mäntyjen laji. Se elää männyn kuoren alla, mustuneella nilakerroksella.