Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure.

Muut verkkopalvelut

  • Lauhanvuoriregion.fi-sivusto (www.lauhanvuoriregion.fi) esittelee Lauhanvuoren-Hämeenkankaan matkailualueen retkivinkit, kartat, geologiset tiedot ja matkailupalveluiden tarjoajat.
  • Alueen tuoreimmat lintuhavainnot (www.tiira.fi)

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Heikkilä, R. ym. 2002: Complexes, vegetation, flora and dynamics of Kauhaneva mire system, western Finland. Suomen ympäristö 489. 97s.
  • Kleemola, E. ym. (toim.) 1999: Kauhajoen metsien ja soiden kirja. Gummerus. 334 s.
  • Laaksonen Jouni 2011: Retkeilijän kansallispuistot. Otava.

Retkikohteen esite 

Pdf-tiedosto 1,8 Mt (julkaisut.metsa.fi)