Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, Peuratie 15, 99400 Enontekiö

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tiedustella Tunturi-Lapin luontokeskuksesta.
Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Valokuvia

Muut julkaisut

  • Ahola, J. 2014: Kilpisjärvi Halti Retkeilyopas ja kartta 1:50 000. Karttakeskus, Helsinki, 80 s.