Yhteystiedot
 

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, PL 36, 40101 Jyväskylä.