Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, PL 94, 01301 Vantaa.

Julkaisut

  • Karkalin luonnonpuisto - Hoidon ja käytön erikoissuunnitelma. Metsäntutkimuslaitos 1985. Ei elektronisena julkaisuna.
  • Karkalin luonnonpuiston hoidon ja käytön erikoissuunnitelmat. Metsäntutkimuslaitos 1988. Ei elektronisena julkaisuna.

Osa Metsähallituksen julkaisuista (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Hentman Raija 2014: Etelä-Suomen retkeilyopas. Minerva. 256 s.