Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja erämaa-alueella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat, kammit ja keittokatokset

 • Opukasjärven tulentekopaikka
 • Laavut Opukaskönkäällä, Kontinpaistamalla, Saunakoskella ja Kallokoskella.    
 • Kotalaavut: Skaidijärvi, Skiecharasjärvi ja Johtijärvi.   
 • Vaisjoen kammi, joka todennäköisesti puretaan keväällä 2018.

Ylä-Lapissa, valtion maalla, Metsähallitus sallii tulenteon maassa olevista risuista ja oksista ilman erillistä lupaa. Maapuiden eli maahan kaatuneiden vähäarvoisten puiden ottoon ja käyttöön tarvitaan käytännössä maapuulupa, jonka saa Ivalon palvelupisteestä ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta. On suositeltavaa käyttää vanhaa tulistelupaikkaa sellaisen löytäessään.

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Retkikeitintä saa kuitenkin käyttää.

Juomavesi

Alueen vedet ovat yleensä juomakelpoisia. Virtaava vesi on parempaa kuin seisova. Juomavesi suositellaan kuitenkin keitettäväksi kesän hellejaksojen aikana.

Jätehuolto

 • Erämaassa retkeilijää pyydetään noudattamaan roskattoman retkeilyn periaatetta: vaelluksella syntynyt hajoamaton jäte tuodaan pois maastosta ja se lajitellaan.
 • Alueen kierrätyspisteet ovat autiotupien ja kotalaavujen yhteydessä. Tulipaikoilla on jäteastiat.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Erämaassa jokaisen tulipaikan, laavun ja autiotuvan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Retkeilijä saa pystyttää telttansa jokamiehen oikeudella sopivaksi katsomalleen paikalle erämaahan. Teltta tai muu majoite kuuluu olla vaellusvarustuksessa, vaikka suunnitelmana olisi yöpyä autiotuvissa. Retkeilijää kehoitetaan yöpymään tulipaikkojen, laavujen ja autiotupien läheisyydessä tai vanhoilla telttapaikoilla maaston kulumisen estämiseksi.

 • Laavut sijaitsevat Opukaskönkäällä, Kontinpaistamalla, Saunakoskella ja Kallokoskella.
 • Johtijärvellä, Skaidijärvellä ja Skiecharasjärvellä on kotalaavut (umpilaavu).

Kammi

 • Vaisjoen kammi sijaitsee Vetsi- ja Vaisjoen yhtymäkohdassa noin 500 m moottorikelkkauralta Vetsijoen alajuoksun suuntaan. Kammia ei huolleta, eikä siellä ole polttopuita.

Autiotuvat

Erämaassa on kuusi autiotupaa, jotka sijaitsevat Sevettijärvi-Pulmanki-vaellusreitin varrella.

 • Opukasjärvi sijaitsee Opukasjärven eteläpäässä, järveen laskevan Ailajoen länsipuolella.
 • Iisakkijärvi sijaitsee Iisakkijärven lounaisrannalla.
 • Rousajärvi sijaitsee Rousajärven kaakkoisosasta laskevan puron itärannalla, 100 m järvestä.
 • Huikkimajoki sijaitsee Huikkimajoesta noin 500 m pohjoiseen pienen lammen rannalla noin 100 m vaellusreitistä.
 • Tsaarajärvi sijaitsee Tsaarajärven itärannalla.
 • Tsuomasjärvi sijaitsee Kolmmesoaivi-rajatunturin luoteispuolella sijaitsevan Tsuomasjärven pohjoisrannalla.

Vuokrakämpät

Kaldoaivin erämaassa on neljä vuokratupaa, jotka kaikki sijaitsevat alueen kaakkoisosassa Näätämöjoen läheisyydessä.

 • Kontinpaistama sijaitsee Kontinpaistama-lammen rannalla Näätämöjoen eteläpuolella, joelle on matkaa 500 m.
 • Kuosnijoki sijaitsee Alavaaran alla Näätämöjoen etelärannalla.
 • Saunakoski sijaitsee Näätämöjoen etelärannalla Saunakosken yläjuoksulla.
 • Silisjoki sijatsee Opukasjärven länsipäässä Silisjoen rannalla.

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä Utsjoen (www.utsjoki.fi) ja Inarin kuntien matkailu-infoista.

Matkailuautot ja -vaunut

Matkailuautot ja -vaunut voi pysäköidä tiehallinnon pysäköintipaikoille. Lähialueella on yrittäjiä, joilla on palveluja matkailuautoille ja -vaunuille.

Liikuntaesteisten palvelut

Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille. Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa voi liikkua pyörätuolilla. Siidassa on inva-wc ja ulkomuseoalueella voi liikkua kesäaikaan avustajan kanssa.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Erämaan pohjoispuolella Utsjoella (www.utsjoki.fi) on kattavasti palveluita: ruoka- ja sekatavarakauppoja, terveyskeskus, posti, valtionvirastoja sekä ohjelma- ja majoituspalveluja tarjoavia yrittäjiä. Myös Nuorgamissa on hyvät palvelut.
 • Erämaa-alueen eteläpuolella Sevettijärvellä on baari sekä majoituspalveluja, Näätämössä (Sevettijärvelle 30 km) on ruokakauppoja.
 • Nuorgamin ja Utsjoen ruokakaupoilla on lääkekaapit.
 • Lähin polttoaineenjakelupiste alueen eteläpuolella on Näätämössä, 30 km Sevettijärveltä, ja alueen pohjoispuolella Utsjoella ja Nuorgamissa.
 • Taksiyrittäjiä on Sevettijärvellä, Näätämössä, Utsjoella ja Nuorgamissa.
 • Autonsiirtopalveluja voi tiedustella taksi- ja matkailuyrittäjiltä.