Näkyvin ja kuuluvin erämaan siivekkäistä asukkaista on kapustarinta, jonka surumielinen vihellys loihtii oman tunnelmansa erämaahan. Kaldoaivin erämaassa on mahdollisuus kohdata tunturilinnustomme harvalukuiset aateliset: tunturihaukka ja tunturipöllö. Tunturierämaan kätköissä suorantaisilla järvillä pesii harvinaisia kahlaajia ja vesilintuja. Merkittävä osa maamme punakuiri- ja allikannasta pesii alueella. Lumisessa erämaassa asustaa vain muutamia lintulajeja, joista kulkija tapaa todennäköisimmin korpin ja riekon.

Kapustarinta. Kuva: Markus Varesvuo

Nisäkkäistä kärpät ja lumikot esiintyvät erämaassa monilukuisina, kettua unohtamatta. Saukkoja tavataan säännöllisesti. Kaldoaivin erämaa-alue on aiemmin ollut naalin tärkeimpiä esiintymisalueita maassamme. Viimeinen pesintähavainto on 1990-luvun puolivälistä. Naalin pelastamiseksi on alkanut Life-projekti, ja siihen kuuluu osana myös Kaldoaivin lähes olemattomiin kutistuneen naalikannan elvyttäminen. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikki havainnot naalista tai niiden pesistä toimitetaan mahdollisimman pikaisesti Lapin luontopalveluille. Myös muista Metsähallituksen kohdelajeista - tunturihaukka, raakku, maakotka, muuttohaukka ja kiljuhanhi - tehdyt havainnot ovat tärkeitä ja tervetulleita.