Kakonsalo on rauhaisaa, sankkojen metsien kehystämien pienten lampien rikkomaa saloseutua. Alueella on myös paljon tasaista jäkäläpeitteistä puolukkakangasta. Kakonsalon maisemat ovatkin monipuoliset ja maasto on kumpuilevaa ja pienten kallioiden kuvioimaa. Pienen Kakonjärven tulentekopaikalta voi ihastella järven etelärannalla noin 180 metrin korkeuteen kohoavaa laakeaa Kakonvuorta.

 Raatelamminsalon ja Haukiniemen vanhojen metsien suojelualueet ovat Kakonsalon parhainta antia. Suojelualueilta on tavattu Etelä-Suomen arvokkaimpia vanhojen metsien lajeja. Varsinaisia aarteita ovat uhanalaiset kovakuoriais- ja kääpälajit, jotka ovat riippuvaisia niin elävästä kuin kuolleesta haavasta. Uhanalaisista kasveista Kakonsalossa on nähty hirvenkelloa.

Raatelamminsalon aarnimetsää. Kuva: Katri Suhonen

Erityisesti Raatelamminsalossa on tiheää vanhaa metsää kalliorinteineen, mutta alueella on runsaasti myös nuoria metsiä. Kakonsalon taimikoita ja nuorta metsää on ennallistettu. Alueen metsien aiemmasta käytöstä muistuttaa vanha Raatelammen metsätyökämppä, joka on yksityiskäytössä.

Kakonsalon eläimet

Iltaisin voi nähdä liito-oravan lennollaan puusta puuhun vanhan metsän siimeksessä. Myös pohjoisessa yleisemmin viihtyvä kuukkeli pesii Kakonsalon metsissä. Lisäksi lahopuista ruokansa etsivät pohjantikka ja palokärki. Metsänaukeilla saalistamassa käyvät huuhkaja ja pikkulepinkäinen.