Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola neuvoo, myy lupia ja esittelee Ystävyyden puiston alueita.
 • Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueella on pieni suomen- ja englanninkielinen maasto-opastustaulu Liekinvaaran tien varrella kohdalla, jossa UKK-reitti ylittää tien.
 • Ystävyydenpuiston alueen palveluvarustusta kunnostetaan kolmevuotta kestävän hankkeen toimesta. Levä ja Latvavaaran perinnetilojen kunnostus sisältyy hankkeeseen.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kainuun alueella

 • Kainuun alueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan soidensuojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvila ja kauppa

 • Vartiuksessa on kahvila Rajakontti, jossa on myös elintarvikekauppa.

Tulentekopaikat

 • Alueella ei ole varustettuja tulentekopaikkoja.
 • Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen pohjoispuolella on laavu ja tulentekopaikka.
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kokonaan kielletty.
 • Tulenteosta kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa ja jokamiehenoikeuksissa (www.ymparisto.fi).

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavesi, kuten lampien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Yöpyminen

Telttailu

 • Alueella ei ole erityisiä yöpymiseen osoitettuja paikkoja, vaan paikan voi valita vapaasti jokamiehenoikeuden mukaisesti.
 • Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen rannalla on laavu, jonka läheisyydessä myös telttailu on mahdollista.

Autiotuvat

 • Vääränlammen rannalla suojelualueen ulkopuolella on pieni autiotupa.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Lentiiran kylällä (www.lentiirankyla.com) on majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä.
 • Lisätietoa lähiseudun yöpymismahdollisuuksista (www.wildtaiga.fi)

  Liikuntaesteisten palvelut

 • Juortanansalon - Lapinsuon alueella ei ole liikuntaesteisten palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähiseudulla on Vartiuksen raja-asema. Venäjälle matkustamiseen tarvitaan voimassaoleva passi ja viisumi.
 • Suhteellisen lähellä Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualuetta toimii useita sekä kuhmolaisia että suomussalmelaisia luontomatkailuyrittäjiä. Näistä sekä muista palveluista lisätietoja