Juortanansalo-Lapinsuon luonnonsuojelualue

Patikointi Erävaellus Hiihto maastossa Melonta Veneily Lintujen tarkkailu Luontokeskukseen tutustuminen Kalastus Metsästys Marjastus ja sienestys Lumikenkäily

Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueen sijainti SuomessaKainuu
Kuhmo (www.kuhmo.fi), Suomussalmi (www.suomussalmi.fi)
Pinta-ala 38 km², perustettu 1988, liitetty Ystävyyden puistoon 1990

Aluetta hoitaa Metsähallitus.


Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue edustaa Ystävyyden puiston todellisia salomaita. Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue on rauhallista ja erämaista suo- ja metsämaisemaa aivan Suomen itärajan tuntumassa. Alueella on runsaasti erityyppisiä soiden reunarämeitä ja korpia. Sillä on myös tärkeä merkitys metsäpeuran kesälaidunalueena.

Juortanansalo. Kuva: Ari Meriruoko

Juortanansalon - Lapinsuon alue on todellinen helmi retkeilijälle, joka haluaa kulkea omia polkujaan. Alueen halki kulkee osa UKK-reitin itäistä haaraa, mutta muuten siellä ei ole merkittyjä reittejä.

Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue kuuluu Ystävyyden puistoon, jonka alueista se on jäänyt vähimmälle huomiolle, mutta sen merkitys ja luonnonarvot eivät ole muita vähäisempiä. Ystävyyden puisto koostuu viidestä erillisestä luonnonsuojelualueesta pääosin Kuhmon kaupungin alueella. Lapinsuo on Suomussalmen kunnan puolella. Ystävyyden puisto yhdessä Kostamuksen luonnonpuiston kanssa muodostaa suomalais-venäläisen Ystävyyden luonnonsuojelualueen.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/juortanansalo-lapinsuo

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, osoite: Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo.

Asiakaspalvelu

Kuhmon luontokeskus Petola
Puh. 0206 39 6380, 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Katso ohje: autolla Juortanansalo-Lapinsuolle

Retkikartta.fi: Juortanansalo-Lapinsuo