Juortanansalo-Lapinsuon luonnonsuojelualue

Patikointi Erävaellus Hiihto maastossa Melonta Veneily Lintujen tarkkailu Luontokeskukseen tutustuminen Kalastus Metsästys Marjastus ja sienestys Lumikenkäily

Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueen sijainti SuomessaKainuu
Kuhmo (www.kuhmo.fi), Suomussalmi (www.suomussalmi.fi)
Pinta-ala 38 km², perustettu 1988, liitetty Ystävyyden puistoon 1990

Aluetta hoitaa Metsähallitus.


Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue edustaa Ystävyyden puiston todellisia salomaita. Ystävyyden puiston alueista se on jäänyt vähimmälle huomiolle, mutta sen merkitys ja luonnonarvot eivät ole muita vähäisempiä. Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue on rauhallista ja erämaista suo- ja metsämaisemaa aivan Suomen itärajan tuntumassa. Alueella on runsaasti erityyppisiä soiden reunarämeitä ja korpia. Sillä on myös tärkeä merkitys metsäpeuran kesälaidunalueena.

Juortanansalo. Kuva: Ari Meriruoko

Juortanansalon - Lapinsuon alue on todellinen helmi retkeilijälle, joka haluaa kulkea omia polkujaan. Alueen halki kulkee osa UKK-reitin itäistä haaraa, mutta muuten siellä ei ole merkittyjä reittejä.

Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue kuuluu Ystävyyden puistoon, joka koostuu viidestä erillisestä luonnonsuojelualueesta pääosin Kuhmon kaupungin alueella. Lapinsuo on Suomussalmen kunnan puolella. Ystävyyden puisto yhdessä Kostamuksen luonnonpuiston kanssa muodostaa suomalais-venäläisen Ystävyyden luonnonsuojelualueen.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/juortanansalo-lapinsuo

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, osoite: Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo.

Asiakaspalvelu

Kuhmon luontokeskus Petola
Puh. 0206 39 6380, 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Juortanansalo-Lapinsuolle

Katso ohje: autolla Juortanansalo-Lapinsuolle

Retkikartta.fi: Juortanansalo-Lapinsuo