Mitä tarkoittaa virkistysmetsä?

Virkistysmetsä on Metsähallituksen omalla päätöksellään perustama retkeilyalue (vrt. valtion retkeilyalue, joka on perustettu ulkoilulailla). Virkistysmetsissä on useimmiten rakennettua palveluvarustusta retkeilijöille. Virkistysmetsä ei ole suojelualue, eli retkeilyn lisäksi alueella voidaan rajoitetusti tehdä myös metsätaloustoimenpiteitä. Yleisesti ottaen virkistysmetsissä pätevät jokamiehenoikeudet.

Sopiiko Jämäsvaara lapsille?

Jämäsvaara sopii koko perheen retkikohteeksi. Paikoin maasto on vaikeakulkuista, mutta soveltuu myös lapsille mm. lyhyiden retkietappien ansiosta.

Entä ryhmille?

Jämäsvaara sopii erinomaisesti myös ryhmien kohteeksi. Kuhmolainen luonnonsuojeluyhdistys Lentua-seura järjestää joka vuosi kevättalvella Jämäsvaaran hiihtotapahtuman, jossa virkistyksen ohella on tarjolla myös aluetietoutta sitä haluaville. Myös Kuhmon koulut ovat löytäneet Jämäsvaaran virkistyspäivien kohteeksi.