Kaskiviljelyn aika

Pudasjärven ja Taivalkosken alueelle 1500-luvun loppupuolella tulleet savolaiset toivat mukanaan kaskiviljelyn taidon. Retkeilyalueella Romelehdon kaskimaa on ollut käytössä 1700- ja 1800-luvuilla.

Porotalous

Syötteen alueelle saapuneet uudisasukkaat omaksuivat poronhoidon taidot metsäsaamelaisilta 1700- luvulla. Poronlihasta alkoi muodostua yhä tärkeämpi kauppatavara poron muiden käyttömuotojen jäädessä taka-alalle. 1800-luvun lopulla alettiin perustaa poropaliskuntia eli poronhoitoyhtymiä, jotka ovat edelleen käytössä.

Metsätöillä oli tärkeä sija asukkaiden toimeentulossa Syötteellä. Kuva: Närekerho/Eino PohjolaMaankäytön historia

Arkistojen alkuperäislähteiden ja seutukunnan vanhojen asukkaiden haastattelujen ja paikallishistoriateosten pohjalta on tehty julkaisu Maankäytön historia Syötteen alueella (luonnonsuojelujulkaisuja sarja A 133) (www.metsa.fi). Se kertoo alueen asutuksen synnystä, eränkäynnistä, kaskiviljelyn ja niittykulttuurin sekä metsätalouden ajoista poronhoitoa ja tervanpolttoaikoja unohtamatta. Julkaisua on myynnissä mm. Syötteen luontokeskuksessa.