Julma-Ölkky - Somer - Hossa -reitti on helpohko, sokkeloinen järvireitti, joita muutamat pienet kosket ja salmet elävöittävät. Melontareittiin voi yhdistää historiallisia elementtejä käymällä Värikalliolla. Reitin paras käyttöaika on alkukesä, runsassateisina kesinä myöhemminkin. Matalalla vedellä lähtöpaikaksi suositellaan Lihapyörteen pysäköintialuetta, josta kanootti uitetaan Laukkujärvelle; väylä on yleensä keskikesän jälkeen erittäin kuiva.

Itse Julma-Ölkky on jylhä kanjonijärvi, jonka pituus on yli 3 kilometriä. Reitin voi aloittaa käymällä Ölkyn päässä, mikä lisää melomismatkaa n. 6 kilometriä. Kesällä Ölkyllä on myös maksullinen venekuljetus.

Julma-Ölkky - Ala-Ölkky - Värikallio - Ala-Ölkky, 4 km

Julma-Ölkyn vesillelaskupaikalta lähdettäessä melotaan Ala-Ölkkyä etelään pari kilometriä. Ala-Ölkky haarautumiskohdassa on samanniminen laavu. Värikalliolle melottaessa jatketaan laavulta oikeanpuoleista vesistöä vastavirtaan puoli kilometriä. Somerjärven länsirannan rantautumispaikalta vedetään kanoottia uittouomaa pitkin Somerjärvelle, matkaa n. 500 m. Värikalliolle johtaa polku kodan ohitse. Melottaessa takaisin voidaan korkean veden aikana laskea kapeaa ja vauhdikasta uomaa Ala-Ölkylle. Värikalliolla käynti lisää matkaa 2 kilometriä.

Ala-Ölkky - Somer - Suottavirta, 7 km

Ala-Ölkyltä vesiretkeilyreitti jatkuu Somerjokea pitkin, jossa on I-luokan koskia. Reilun 2 km:n melonnan jälkeen joki levenee Lihapyörteeksi, jota ennen on samanniminen laavu. Lihapyörteen eteläosassa on vesillelaskupaikka. Lihapyörteen ja Laukkujärven välinen jokiosuus on mutkainen ja korkealla vedellä vauhdikas. Kilometrin mittainen osio on koskiluokitukseltaan vähällä vedellä I, korkealla vedellä II. Loppuosassa on vähän veden aikana varauduttava uittamaan tai vetämään kanoottia.

Somerjoki yhtyy Laukkujärveen, jonka eteläosassa on Laukkujärven autiotupa. Vesiretkeilyreitti ohittaa autiotuvan ja jatkuu Laukkusalmen (I) kautta Talasjärvelle. Talassalmen pohjoispuolella on nähtävyytenä vanhat niityt ja lato. Talassalmen jälkeen saavutaan Puukkojärvelle, jonka itärannalla on laavu ja Puukkojärven autiotupa. Puukkojärveä seuraavan Puukkosalmen (polkusilta) jälkeen käännytään oikealle ja tullaan Suottavirralle (I), jossa on polkusillan jälkeen tulentekopaikka.

Suottavirta - Hossa, 5 km

Suottavirran jälkeisen Saarihoiluan eteläpäässä on vesillelaskupaikka. Saarihoiluan itäpäästä lähtee Hakolammen kautta Hakokoskelle (I) johtava Louhikoski (I). Hakokosken jälkeen on Hakokosken laavu. Laavun jälkeen melotaan pitkä ja kapea Syvä-Hoilua, jonka eteläpäässä on koski Torkonluikea (I) ja tulentekopaikka.

Melomisen voi lopettaa Huosiusjärven länsirannalla olevalle vesillelaskupaikalle jatkaa melomista laskemalla Huosivirran (I) ja melomalla Kenttäjärven ja Mykränsalmen kautta Hossanjärven ja Keihäslammen väliselle kannakselle eli Papinpetäjälle. Reitin kokonaispituus on 16 km ja sen ohjeellinen melomisaika 14 tuntia.