Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut, PL 81, 90101 Oulu.