Jyppyrä - näkölapaikka keskellä Hettaa

Jyppyrä on noin 400 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava vaara Hetan kylän välittömässä läheisyydessä. Aikaisemmin Jyppyrää on pidetty palvontapaikkana. Vaaran päällä 1800-luvulla sijainnut seitakivi on perimätiedon mukaan vieritetty Ounasjärveen. Alueen historiasta kertova luontopolku lähtee Tunturi-Lapin luontokeskuksen pihasta. Jyppyrän laella sijaitsee näköalakota.

Peurapolku

Luontokeskuksen pihasta pääsee peuranpyynnin historiasta kertovalle luontopolulle - Peurapolulle. Polun varrella on yksi entisöity peurahauta ja useita vanhoja peurahautojen jäänteitä. Polun varrella kulkee hangasaita, jollaista metsästäjät aikoinaan käyttivät peurojen pyynnissä.

Peurapolku kertoo villipeuran pyynnistä. Kuva: Maarit Kyöstilä

Pahtajärvi

Pahtajärvi on pitkä ja kapea rotkojärvi, joka sijaitsee Hetan kylän pohjoispuolella. Järven molemmilla puolilla kohoavat kalliojyrkänteet. Talvella järveä pitkin kulkee latu ja kesäisin alueeseen voi tutustua Pahtajärven polkua pitkin. Polkua pitkin matkaa Hetan keskustasta Pahtajärvelle on noin viisi kilometriä.

Pyhäkeron autiotupa ja tunturi

Pyhäkeron autiotupa sijaitsee Pallas - Yllästunturin kansallispuiston pohjoispäässä, Pyhäkeron juurella, 7 km:n päässä Ounasjärven rannasta. Tuvalla voi levähtää ennen nousua Pyhäkeron laelle, Ounastuntureiden vanhalle merkkitunturille. Pyhäkerolta, Pyhäjärven rannalta, voi löytää jäänteet Ounastunturin hiihtomatkailun alkutaipaleelta 1930 -luvulta. Siellä sijaitsi yksi tunturialueen ensimmäisistä matkailumajoista. Nykyisin siitä on jäljellä vain perustuksen raunioita.

Pyhäkeron autiotuvalla lähdössä kohti Pallasta. Kuva: Maarit Kyöstilä

Yrjö Kokko -lintutorni

Hetan kylästä noin 10 km itään päin tien nro 956 varrella on Yrjö Kokko -lintutorni (www.tosilappi.fi). Lintutorni sijaitsee Joentekiäisessä, paikassa missä Vanhajoki yhtyy Ounasjokeen. Lintujen katselemisen ohella tornissa voi tutustua paikalliseen linnustoon Yrjö Kokon tekstein. Tornin vieressä on avolaavu.

Sotkajärven lintutorni

Sotkajärven lintutorni (www.tosilappi.fi) sijaitsee Sotkajärven rannalla, Hetasta Palojoensuuhun johtavan tien nro 93 varrella. Sotkajärvi on erittäin hyvä lintujärvi ja siellä on tehty paljon mielenkiintoisia lintuhavaintoja. Sotkajärven lintutornilla on useana vuonna osallistuttu valtakunnalliseen tornien taistoon. Lintutornin yhteyteen on rakennettu laavu. Laavulle sekä lintutornin alemmalle tasolle pääsee pyörätuolilla.

Hetan kirkko

Enontekiön kirkonkylän Hetan keskustassa sijaitseva vuonna 1952 rakennettu kirkko on Enontekiön kuudes kirkko (www.tosilappi.fi). Sen on piirtänyt arkkitehti Veikko Larkas. Upea alttariseinämä on taiteilija Uuno Eskolan suunnittelema.

Enontekiön kirkko Hetan kirkonkylässä. Kuva: Juha Kalaoja