Hetan ympäristön luonto on erittäin monipuolinen, sillä alueelta löytyy vanhojen mäntymetsien ohella karuja ja reheviä järviä, laajoja soita ja puhdasta tunturiluontoa. Huhti-toukokuun vaihteessa voi retkensä suunnata Yrjö Kokko -lintutornille (www.tosilappi.fi), jonne saapuvat ensimmäiset joutsenet, sorsat ja hanhet. Myös lintulaudoilla on tuohon aikaan vipinää monien muuttolintujen kuten pulmusten, urpiaisten ja järripeippojen saapuessa talvilintujemme seuraksi.

Yrjö Kokko -lintutorni. Kuva: Maarit Kyöstilä

Jäidenlähtöaikana kannattaa lintuharrastajan kiiruhtaa kohti Sotkajärven lintutornia (www.tosilappi.fi). Sotkajärvellä on havaittu mm. lähes kaikki maassamme pesivät ja säännöllisesti läpimuuttavat vesilintulajit ja useita harvinaisuuksiakin aina amerikanhaapanaa ja kuparisorsaa myöten.

Toukokuun lopulla lintuja onkin sitten jo lähes kaikkialla ja kesäaikana linturetket kannattaa suunnata  Enontekiön erämaihin tai vaikkapa Hetan eteläpuolella kohoavalle Pyhäkerolle, josta löytyvät monet tunturilinnut kuten kiirunat, keräkurmitsat, tunturikihut ja lapinsirkut. Hetan kylällä kesäaamun konsertin pääsolisteja ovat mm. leppälinnut, kirjosiepot, pajulinnut, käet ja järripeipot, mutta paikoitellen voi päästä kuulemaan myös Lapin satakielen eli sinirinnan taiturimaista laulua.

Joutsenet. Kuva: Tapio Huttunen

Talven lähestyessä ja matalien järvien jäätyessä kannattaa keskittyä kiikaroimaan Ounasjärven viimeisiä sulapaikkoja. Yrjö Kokko kirjoitti aikoinaan mm. Ounasjärven telkistä, alleista ja uiveloista, mutta hyvällä tuurilla voi järveltä löytää tavallisten vesilintujen ohella jopa pikku-uikun tai merimetson. Myös Ounas- ja Periläjärven välinen Periläkoski on mielenkiintoinen lintukohde. Kosken rantakivikossa on nähty hiippailemassa Suomen pohjoisin luhtakana koskikarojen seurana.

Hetan linnustossa riittääkin yllätyksiä ympäri vuoden. Harvinaisimpia kylällä havaittuja lintuja ovat mehiläissyöjät, isokihu, pikkutuulihaukka ja ruostesiipirastas.

Mustalinnut. Kuva: Markus Varesvuo

Jäämeren läheisyys tuo sekin omaa yllätyksellisyyttään alueen linnustoon. Niinpä Hetassa havaittujen lajien listalta löytyvät myös mm. myrskylintu ja pikkuruokki. Myös pimeimmän kaamoksen aikaan löytyy alueelta elämää. Kirkonkylän läpi kulkevalla kolmesti talvessa tutkitulla talvilintulaskentareitillä on havaittu vuosina 2002 - 2005 yhteensä 22 lintulajia. Reitin runsaslukuisimmat lajit ovat olleet varpunen, talitiainen, harakka, viherpeippo ja punatulkku. Lapin lajeista esim. riekko, kuukkeli ja lapintiainen kuuluvat toki nekin Hetan säännölliseen talvilinnustoon. Taajama-alueella talvehtivat harvalukuisina myös varis, hömö- ja sinitiainen, närhi ja keltasirkku.