Mistä Helvetinjärvi on saanut pahalta kalskahtavan nimensä?

Vanha tarina kertoo, että Ruokkeen isäntä otti omin luvin Sipilän merrasta hauen. Siitä sukeutui kiivas taistelu, jota käytiin niin sanoin kuin aseinkin. Kahakan jälkeen Sipilän noita tuhisi Ruokkeen äijälle: "Tästä Helvetinjärvestä ei tule haukia niin kauan kuin minun kynteni ovat pehmeät." Näin tapahtuikin, ja vasta aikojen kuluttua kävi hauki seuraavan kerran kenenkään pyydykseen.

Miksi Haukkajärven saariin on perustettu rajoitusosa?

Haukkajärven rajoitusosa on perustettu linnuston pesimärauhan turvaamiseksi. Haukkajärvellä pesii mm. kuikka ja selkälokki, jotka ovat arkoja pesimäaikaiselle häirinnälle.

Mustaselkäinen, keltajalkainen ja siro selkälokki on harvinaistunut laji. Selkälokkien määrä on vähentynyt viime vuosina. Suurimpana syynä pidetään räjähdysmäisesti runsastunutta harmaalokkikantaa. Vahvempana ja pesintänsä aikaisemmin aloittavana lajina harmaalokki on ajanut selkälokin perinteisiltä pesäluodoiltaan huonommille alueille. Myös ympäristömyrkyt ovat vähentäneet selkälokkien lukumäärää. Myöhään pesivä selkälokki kärsii veneilyn ja lomailun aiheuttamasta häirinnästä.

Selkälokki on maailman suomalaisin lintu: suomalaiset selkälokit kuuluvat alalajiin fuscus, jonka levinneisyys rajoittuu Fennoskandian alueelle. Vastuumme lajin säilyttämisestä on suuri.