Suurin osa Harolan lehdoista, kangasmetsistä, soista ja rannoista saa rauhassa kehittyä yhä luonnontilaisemmiksi. Tietyt alueet ovat kuitenkin ihmistoiminnan voimakkaasti muuttamia, ja niillä tarvitaan kertaluonteisia ennallistamistoimia luonnontilaisuuskehityksen palauttamiseksi. Tällaisia ennallistamistoimia ovat mm. ojien tukkiminen ojitetuilla alueilla, vieraiden puulajien - kuten pihtakuusien - poistaminen sekä istutettujen kuusikoiden poisto. Esimerkiksi kalmistoalueen entinen kuusiviljelmä on nyt entistetty niityksi.

Harolan lampaat tekevät luonnonhoitotyötä. Kuva: Jukka Mattila

Tietyt alueet Harolassa vaativat puolestaan jatkuvaa hoitoa. Lehdoissa tällainen hoitotoimenpide on kuusten harventaminen, millä edistetään niiden varjostuksesta kärsivien pähkinäpensaiden, metsälehmusten ja muiden lehtolajien kasvuolosuhteita. Kalmistoalueen pähkinälehdon itäistä osaa hoitavat puolestaan lampaat. Lampaiden laidunnus pitää maiseman avoimena ja parantaa siten valoa vaativien niitty- ja lehtolajien elinmahdollisuuksia. Lähivuosina laidunnus on tarkoitus ulottaa myös torpan pihapiiriin, jota on niitetty yhtäjaksoisesti 1990-luvulta lähtien. Luonnonhoidolla pyritään edesauttamaan myös muinaismuistojen säilymistä: kiviröykkiöiden päälle kasvaneita puita poistetaan, jotta puiden juuret ja puiden kaatuminen eivät vaurioittaisi röykkiöitä.