Yhteystiedot

Retkeilyaluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna.

Opetusmetsän alueesta ja Evokeskuksen toiminnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu, Evo (www.evo.hamk.fi).

Taruksen alueesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki (www.hameenlinna.fi).

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut

Muita julkaisuja

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 2,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)