Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut, osoite: PL 81, 90101 Oulu.