Etelä-Sydänmaa  

Patikointi Erävaellus Hiihto maastossa Kalastus Metsästys Marjastus ja sienestys

Etelä-Sydänmaan suojelualueen sijainti SuomessaPohjois-Pohjanmaa
Reisjärvi (www.reisjarvi.fi)
Pinta-ala 7 km², perustettu 24.06.1997
Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Etelä-Sydänmaa on mosaiikkimainen erämaakokonaisuus, jossa vuorottelevat metsät, puustoiset suot, avosuot ja erikokoiset lammet ja järvet. Alueella on esiintyy useita uhanalaisia kasvilajeja ja siellä on monipuolinen linnusto.

Kuivajärvi. Kuva: Päivi Virnes

Etelä-Sydänmaa on hyvä kohde päivän tai parin patikkaretkille. Maasto on pääosin helppokulkuista, joskin poikkeuksellisen kivistä. Suomenselän karulla vedenjakaja-alueella sijaitseva Etelä-Sydänmaa säilyi pitkään tiettömänä ja asumattomana, sillä se on osa laajempaa, viljelyyn huonosti sopivaa kivimoreenialuetta.

Etelä-Sydänmaan maisemia hallitsevat mäntyvaltaiset metsät ja lukuisat pienialaiset suot. Alueella on useita pieniä, karuja lampia ja järviä. Metsät ovat paikoin vanhoja luonnonmetsiä ja maisemassa on säilynyt erämaisia piirteitä.


Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/etela-sydanmaa

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, osoite: PL 81, 90101 Oulu.

 

Asiakaspalvelu   

Puh. 0206 39 7007
kalajoki(at)metsa.fi

 Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Etelä-Sydänmaalle

Katso ohje: autolla Etelä-Sydänmaalle

Ajankohtaista Etelä-Sydänmaalla

Retkikartta.fi: Etelä-Sydänmaa