Miten lähellä Venäjän rajaa Elimyssalo sijaitsee?

Elimyssalon luonnonsuojelualue ulottuu Suomen ja Venäjän väliseen rajaan. Rajavyöhykkeellä liikkuminen ilman rajavartioston lupaa on kielletty. Rajavyöhyke on merkitty selvästi alueen karttoihin. Retkeilyreitit eivät kulje rajavyöhykkeen välittömässä läheisyydessä. Lyhimmillään polulta on rajalle matkaa noin kolme kilometriä.

Onko Venäjän puolella luonnonsuojelualue Elimyssalon kohdalla?

Elimyssalon kohdalla ei ole Venäjän puolella luonnonsuojelualuetta. Kostamuksen luonnonpuisto, Venäjän puoleinen osa Ystävyyden luonnonsuojelualuetta sijaitsee hieman pohjoisemmassa.

Mitä ovat Ystävyyden luonnonsuojelualue ja Ystävyyden puisto?

Ystävyyden luonnonsuojelualue on Suomen ja Venäjän rajan yli toimiva puistopari, jossa yhteistyössä hoidetaan ja tutkitaan rajaseudun arvokasta luontoa ja tarjotaan samalla tietoa, elämyksiä ja retkeilymahdollisuuksia. Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen kuuluu Venäjältä Kostamuksen luonnonpuisto ja Suomen puolelta viidestä erillisestä luonnonsuojelualueesta koostuva Ystävyyden puisto.
Lue lisää Ystävyyden puistosta.

Pääseekö Levävaaran ja Latvavaaran taloihin tutustumaan?

Levävaaran ja Latvavaaran päärakennukset on lukittu, mutta piharakennukset ovat avoinna. Pääsääntöisesti Levävaaraan pääsee tutustumaan vain opastetuilla retkillä, mutta avain on järjestettävissä ryhmille, kun asiasta sovitaan etukäteen Kuhmon luontokeskus Petolan kanssa.

Kamarimuusikot konsertoimassa Levävaaran pirtissä. © Tanja Ahola

Onko Levävaarassa tai Latvavaarassa opasta kesäaikaan?

Elimyssalolla on aikaisemmin kokeiltu säännöllisiä opastettuja retkiä. Näiden järjestämisestä on ainakin toistaiseksi luovuttu. Opastettuja retkiä esimerkiksi kouluryhmille on mahdollista järjestää, mutta asiasta on sovittava erikseen Kuhmon luontokeskus Petolan kanssa.

Voiko Levävaaraan tai Latvavaaraan majoittua?

Molemmissa paikoissa on järjestetty esim. leirejä, jolloin tiloja on käytetty majoitukseen. Majoittumisesta on sovittava Kuhmon luontokeskus Petolan kanssa.

Kesällä Levävaarassa majoittuvat lammaspaimenet ja pihapiirin aitauksessa laiduntavat lampaat. Lampaita saa rapsutella, mutta muista, että kaikki Levävaaran rakennukset on varattu vain paimenten käyttöön.