Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut, osoite: Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo.

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tiedustella Kuhmon luontokeskus Petolasta.  
Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Luonnonharrastajan Suomi - Järviseuduilta vaaroille. WSOY 2003.
  • Leinonen, Reima 1991: Ystävyyden puiston perhosinventointi: Elimyssalon alue. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 344.
  • Riihelä, Marianne 1994: Elimyssalon järvien pohjaeläintutkimus. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 558.
  • Svanvik. Günther, M (Ed.). 2004: Field Guide to Protected Areas in the Barents Region. Svanhovd Environmental Centre.
  • Paulaharju, Samuli 1958: Kainuun mailta, Kansantietoutta Kajaanin kulmilta
  • Laaksonen, Jouni: Kainuun luontokohdeopas, Natural attractions in Kainuu, Edita 2005. 272 s.