Mitä Elimyssalolla voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Alueella on yhteensä noin 24 km retkeilyreittejä.

Tehdä erävaelluksia kävellen ja hiihtäen

Elimyssalon alueen retkeilyreitit soveltuvat hyvin myös erävaelluksiin. Kuhmosta Suomussalmelle etenevä UKK-reitin itäinen haara kulkee Elimyssalon kautta.

Elimyssalon alue soveltuu myös erävaelluksiin. © Tuula Heikkinen

Liikkua lumikengillä

Alueella on hyvät mahdollisuudet myös lumikenkäilyyn. Huomioi kuitenkin, että auratulle tielle voi kertyä pitkälti matkaa.

Tarkkailla lintuja

Elimyssalo tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla erämaisten metsien lintuja.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Levävaaran ja Latvavaaran erämaatilat kertovat tarinaansa alueen historiasta.

Levävaaraan menossa. Kuva: Eeva Pulkkinen

Tutustua luontokeskukseen

Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa tarjoaa lisätietoja Elimyssalon luonnonsuojelualueesta.

Hiihtää maastossa

Elimyssalolla voi liikkua myös hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta latuja. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.

Kalastaa

Osallistua ryhmäopastukseen maastossa

Elimyssalolle järjestetään lähinnä koululaisryhmille erilaisia ryhmäopastuksia, joilla perehdytään vanhoihin metsiin ja erämaassa elämiseen. Lisätietoja erilaisista retki- ja luonto-opastusmahdollisuuksista saa Luontokeskus Petolasta. Säännöllisiä opastettuja retkiä ei järjestetä.

Opetustuokio syksyisessä luonnossa. Kuva: Eeva Pulkkinen

Metsästää

Elimyssalon luonnonsuojelualueella metsästys on valtionmailla sallittu paikallisille asukkaille yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti.

Poikkeukset::

  • Elimysjärven ympäristössä maastoon merkityllä alueella metsästys on kokonaan kielletty.
  • Suurpetojen metsästys on kielletty koko suojelualueella.
  • Majavan kevätmetsästys on kielletty järjestyssäännössä.
  • Metsästyksessä käytettäviä rakennelmia, esim. ampumalavoja ei saa rakentaa tai tuoda puistoon.

Marjastaa ja sienestää

Marjastus ja sienestys on Elimyssalolla sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa ja suot houkuttelevat lakan ja karpalon kerääjiä. Levävaaran ja Latvavaaran ympäristöissä on myös vadelmaa.Suon kultaa. Kuva: Juha Pääkkönen