Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna.

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Maisemanhoitosuunnitelma Aulangolle, Emilia Saatsi. Hämeenlinnan kaupunki 2009.
  • Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, Hämeenlinnan kaupunki 2002.
  • Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto, Hämeen Ympäristökeskus 2001.
  • Aulangon luonnonhoitosuunnitelma ...2010, Hämeenlinnan kaupunki 1999.
  • Aulangon hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsäntutkimuslaitos 1998.
  • Aulangon ja Ahveniston ulkoilualueiden käyttö ja kävijät, Sievänen Tuija 1992. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 415.

Retkikohteen esite


Pdf-tiedosto 676 kt (julkaisut.metsa.fi)